Welkom,

Gesprekken met God is de verwijzing naar de wereldberoemde, in 37 talen uitgegeven, 9-delige Gesprekken met God dialoog. De auteur van de literatuur heet Neale Donald Walsch.

Neale Donald Walsch bevond zich rond 1992 in een moeilijke periode van zijn leven, zowel op financieel, relationeel en op gezondheidsniveau. Neale schreef een boze brief aan God, deze werd tot zijn verbazing beantwoord door God. Vanuit deze brief ontstond een levendige dialoog van meer dan 3000 bladzijdes, het verslag van deze rechtstreekse dialoog werd in 9-delige boekvorm uitgegeven en heten vandaag de dag 'Gesprekken met God Kosmologie'.

Over de hele wereld hebben de boodschappen uit de dialoog de harten van miljoenen mensen beroerd, ook in Nederland. Velen geven aan dat zij genezing in hun hart hebben gevonden, rust hebben gevonden en in contact kwamen met wat zij altijd intu├»tief wisten; maar dit 'weten'' kwijtgeraakt waren door de collectieve spirituele onwetendheid die gaande is in onze maatschappij.

Gesprekken met God heeft velen teruggebracht bij hun onschuld, scheppersbewustzijn, eenheidsbewustzijn met al het Leven. Velen zijn dankzij de Gesprekken niet meer bang voor de dood, niet meer bang voor straf of terechtstelling door God. Velen zijn dankzij de Gesprekken weer teruggebracht hun liefde, wijsheid, vrede die zij zo lang kwijt waren. Wij hebben vele brieven ontvangen van lezers van Gesprekken met God, ook u kunt uw verhaal aan ons richtten. Ook zijn wij bezig het project 'Ontmoetingen met God' op te zetten, hierover later meer.

Moge ook u geraakt worden door de boekenserie,

Warme groet, 

Sander Viergever, initiatiefnemer Gesprekken met God.nl