Ervaring van Goddelijkheid doorgronden

  • Beschrijving

Want het is diep in jullie hart, diep in jullie ziel, en in de diepste krochten van jullie eigen geest dat de Godheid verblijft, en het is daar waar jullie haar zullen vinden, en alleen daar waar zij volle­dig kan worden ervaren, en alleen daar van waaruit zij in zuiver­heid en waarheid kan verrijzen, en niet door toedoen van enig ander persoon, enig andere plaats of enig ander ding.

 

Een prachtige bloem is een uitdrukking van de Goddelijkheid, maar alleen wanneer je de prachtige bloem die je zelf bent ziet, voelt en ruikt, kun je de ervaring van de Goddelijkheid doorgron­den.

De uiterlijke expressie kan tot een innerlijke ervaring leiden, maar het kan er nooit een substituut voor zijn. Wanneer echter de in­nerlijke ervaring leidt tot een uiterlijke uitdrukking, is de cirkel (7-75)rond; en dit is het doel van het Leven, de functie van de Wereld, evenals de functie van het gehele Universum.

 

Het doel van de Wereld, de reden waarom zij geschapen is, is om het contextuele veld te bieden waarbinnen jullie tot een be­sef van jullie eigen goddelijkheid komen. - Gesprekken met God 7:74 -