Van macht en bezit naar een welvaart van toegang en vruchtgebruik

  • Beschrijving

Jullie economie komt bijvoorbeeld voort uit de twee illusies van Ontoereikendheid en Verdeeldheid. Het idee dat er 'niet genoeg' is van wat de mensen nodig hebben om gelukkig te zijn en het idee dat de mensen van elkaar afgescheiden zijn, vormen samen de basis van jullie economische model.

De Nieuwe Spiritualiteit zal jullie een nieuwe grondslag voor jullie economische model verschaffen in essentie een nieuwe reden voor het doen van zaken. Het zal niet meer de doelstelling van jullie economie zijn om winst te genereren.

 

(Neale) Wat zal dan het doel van de economie zijn?

 

Om welvaart te genereren.

 

(Neale) Nou, dat is pas een verbetering.

 

Dat is het in feite wel.

 

(Neale) Komt op mij niet zo over.

 

Ik heb nog meer te zeggen.

 

(Neale)  Excuseer me. Ga verder.

 

Momenteel wordt welvaart op jullie planeet gedefinieerd in termen van bezit en macht. De Oude Spiritualiteit heeft jullie aangemoedigd om jullie domein op aarde te vestigen. Jullie hebben dit opgevat als de dominantie over de aarde. En aldus hebben jullie je ingebeeld dat het eigenaarschap van, de macht over mensen, plaatsen en dingen het bezit inhoudt, ofwel deel uitmaakt, van wat jullie 'welvaart' hebben genoemd.

Volgens dit paradigma geldt: hoe meer dingen je bezit, hoe machtiger je bent en hoe groter je welvaart is.

In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal welvaart niet als bezit worden gedefinieerd, maar als toegang en geluk.

 

(Neale) Ik weet niet zeker of ik dit begrijp.

 

We hebben het hier over het vruchtgebruik van, in plaats van het bezit van de essentiële dingen van het Leven.

Laat Mij jou eens een vraag stellen: heb jij een stofzuiger nodig?

 

(Neale) Neemt u mij niet kwalijk?

 

Heb jij het gevoel dat je voor je levensgeluk een stofzuiger nodig hebt?

 

(Neale) Ik twijfel enigzins aan dat 'nodig hebben', maar ik heb er wel graag een. Het maakt het reinigen van de tapijten een heel stuk makkelijker.

 

Inderdaad. En heb je behoefte aan een wasmachine?

 

(Neale) Nou, ik ben geneigd hetzelfde antwoord te geven. Nu twijfel ik aan de reikwijdte van het woord 'behoefte', maar een wasmachine maakt het schoonmaken van het wasgoed een heel stuk makkelijker.

 

Dat doet dat apparaat zeker. Je begrijpt ook dat meer dan de helft van de wereldbevolking zonder dit soort apparaten zit, toch?

 

(Neale) Ja, dat begrijp ik. Het is gewoon een kwestie van gemak, dat is alles. Degenen die in de rijke landen leven, hebben meer dingen voor hun gemak. Ze besparen tijd.

 

En 'tijd is geld'.

 

(Neale) Eh... Ja, ik denk het. Ik bedoel, dat zeggen ze.

 

Dat lijkt Me een interessante economie.

 

(Neale) Nou het is een gezegde.

 

Zou het nou niet aardig zijn als iedereen dit soort tijd kon sparen?

 

(Neale) Dat zou wel aardig zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat het snel zover zal komen.

 

Maar als het ooit zover komt, dan resulteert dat toch in een beter leven voor iedereen, nietwaar?

 

(Neale) Ik denk het, ja. Ik geloof dat het wel redelijk is om dat te zeggen, ja. Maar zoals Ik al aangaf, zal het nog vele, vele jaren duren voordat we de economie wereldwijd zoveel kunnen laten groeien dat iedereen zich deze dingen kan veroorloven.

 

En als Ik jou vertel over een manier waarop heel veel meer mensen op jullie planeet zich een stofzuiger en een wasmachine kunnen veroorloven zonder dat jullie maar één dag extra op 'de groei van de economie' hoeven te wachten? En als het antwoord nou feitelijk niet neerkomt op een groei van de economie, maar op een inkrimping ervan?

Wat zou je denken als Ik vertel dat op een bepaalde dag in de nabije toekomst iedereen het vruchtgebruik van een stofzuiger en een wasmachine binnen handbereik heeft zonder dat er ook maar één extra stofzuiger of wasmachine hoeft te worden verkocht?

 

(Neale) Ik zou graag willen weten hoe dat wordt gedaan.

 

En het antwoord is: herdefinieer 'welvaart' als toegang en beschikbaarheid. Stap over van een 'bezit' en ''macht' -economie op een 'vruchtgebruik en samenwerking' economie.

Niet iedereen heeft een eigen stofzuiger nodig. De mensen moeten er gewoon een kunnen gebruiken. Niet iedereen heeft een eigen wasmachine nodig. De mensen moeten er gewoon een kunnen gebruiken.

Wat zou er gebeuren als vier gezinnen die dicht bij elkaar wonen besluiten om dezelfde stofzuiger te gebruiken? Denk je dat hun tapijten minder schoon zouden zijn?

 

(Neale) Niet als ze goed met elkaar samenwerken en een werkbaar schema opstellen voor het vruchtgebruik van de stofzuiger. Ik denk dat het met slechts een klein beetje samenwerking helemaal geen verschil hoeft uit te maken.

 

Zouden ze hetzelfde met de wasmachine kunnen doen?

 

(Neale) Zeker. Mensen die in flatgebouwen wonen, doen dit al vaak.

 

Goed. Welnu, als vier gezinnen die dicht bij elkaar wonen en die allemaal een eigen stofzuiger hebben, besluiten om te wachten met het vervangen van hun oude stofzuiger en ondertussen elkaars stofzuigers delen tot er uiteindelijk één stofzuiger is overgebleven... wat denk je dat er dan met de drie overgebleven stofzuigers kan gebeuren die geproduceerd zijn om aan de oude vraag te voldoen?

 

(Neale) Dat is een interessante vraag. Daar heb ik nog niet aan gedacht.

 

Dit productieoverschot kan toch worden benut om twaalf andere gezinnen van een gezamenlijke, op dezelfde manier gebruikte stofzuiger te voorzien? En als alle gezinnen in groepen van vier de kosten van een stofzuiger delen, zijn de stofzuigers dan niet vijfenzeventig procent meer economisch verantwoord en te veroorloven?

 

(Neale) Ja, dat kan ik volgen.

 

Nou, stel dat je veertien gezinnen in een flatgebouw hebt en dat elk gezin ermee akkoord gaat dat het de stofzuiger één dat per week voor een ochtend of een middag kan gebruiken, dan kom je met één stofzuiger toch al een heel eind, vind je niet? Het ding zou niet de hele tijd in een gangkast staan en het zou de betreffende gezinnen nog maar een fractie van de normale aanschafprijs kosten.

Op dit moment betalen veel mensen enorme bedragen om dingen te bezitten die ze slechts een klein gedeelte van de tijd nodig hebben of gebruiken.

 

(Neale) Wel, in de consumptiegerichte samenlevingen van de westerse wereld is iedereen gewend om te denken dat hij zijn 'eigen persoonlijke' kopie van alles moet bezitten. Maar in sommige minder 'welvarende' delen van de wereld...

 

...zeg maar gerust in twee derde van de wereld.

 

(Neale) ...goed, in twee derde deel van de wereld zouden vier gezinnen ongelooflijk dankbaar zijn als ze samen één stofzuiger konden gebruiken, of één wasmachine, of één auto.

 

Zie je, nu begin je het te begrijpen. Er is meer dan genoeg van alles voor iedereen om met z'n allen redelijk gelukkig te kunnen leven. Het is gewoon een kwestie van het omzetten van jullie 'ieder voor zich' economie in een 'hoogste goed voor iedereen'- economie.

 

(Neale) Het idee dat we hier bespreken, is ook geformuleerd in The Next Evolution, het boek van Jack Reed dat ik hierboven al heb genoemd.

 

Ja ik heb Jack hiertoe geïnspireerd.

Jack had de inspiratie om op te schrijven dat de hele wereld van de ene op de andere dag kan veranderen als de mensheid haar definitie van 'welvaart' gewoon omzet van 'bezit en macht' naar 'vruchtgebruik en samenwerking', en hij heeft gelijk.

 

(Neale) Maar als dit zo goed werkt, waarom doen de mensen het dan niet, op zijn minst bijvoorbeeld in economisch achtergebleven gebieden, waar de mensen zich niet eens een eigen kopie van dit soort dingen kunnen veroorloven?

 

De mensen in deze achtergebleven gebieden hebben even weinig ervaring met de ethiek van 'vruchtgebruik en samenwerking' als de meeste mensen in de economisch welvarender naties. Daar komt nog bij dat mensen verlangen en streven naar de dingen die ze zien. Zelfs in de arme landen is de televisie tegenwoordig alomtegenwoordig, ook al kunnen de mensen zich andere luxe nauwelijks veroorloven.

Juist omdat ze geen groot besteedbaar inkomen hebben dat ze aan andere vormen van vermaak kunnen besteden, kijken veel mensen zoveel mogelijk naar de televisie in de weinige vrije tijd die ze over hebben. Via dat medium ontvangen ze boodschappen over wat 'het goede leven' is volgens de westerse comedy's en dramaseries. Het is volstrekt begrijpelijk dat ze vervolgens naar dezelfde levensstijl verlangen. Het valt gewoon te verwachten dat ze met minder geen genoegen zullen nemen.

Nee, om dit principe te kunnen laten werken moeten de rijken hun welvaart herdefinëren, niet degenen die door armoede getroffen zijn. Degenen die de norm stellen, moeten de nieuwe norm bepalen.

 

(Neale) U bedoelt dat we niet recht voor zijn raap kunnen zeggen 'hé, wij hier kunnen ons deze dingen veroorloven, maar jullie die dat niet kunnen, moeten de dingen maar gewoon delen'?

 

'Let op mijn woorden, niet op mijn daden', daar komt het toch op neer?

 

(Neale) Nou de gedachte kwam in me op.

 

Geen goede gedachte. Als je wilt dat de wereld verandert, moet je veranderen wat je wilt zien.

Er zijn bovendien nog andere redenen om van het 'eigendomsmodel' op het 'vruchtgebruikmodel' over te stappen. Een economie die op een dergelijk model is gebaseerd ervaart namelijk ook andere gunstige bijwerkingen.

 

(Neale) Zoals?

 

Er hoeven minder 'dingen' te worden geproduceerd. Iedereen op de planeet zal het vruchtgebruik hebben van talrijke dingen die nu alleen door individuen of afzonderlijke gezinnen worden gebruikt en die meestal vijfennegentig procent van de tijd stilstaan.

Mensen wier zaken afhankelijk zijn van het wijselijk gebruiken van dingen, begrijpen dit perfect. Vraag maar eens aan een luchtvaartmaatschappij hoeveel tijd haar vliegtuigen dagelijks aan de grond staan. Je zult ontdekken dat de vliegtuigen bijna continu in gebruik zijn.

Dit vereist dat elk vliegtuig volgens zeer hoogwaardige specificaties wordt gebouwd, zodat het tegen deze continudiensten bestand is en efficiënt ingezet kan worden. Het zorgt er ook voor dat er minder vliegtuigen gebouwd hoeven te worden. Geen enkele luchtvaartmaatschappij kan het zich veroorloven om zoveel vliegtuigen in haar vloot te hebben dat ze deze slechts vijf procent van de tijd hoeft in te zetten. Dat zou absurd zijn. Toch omvat het economische model van jullie westerse wereld precies dit soort absurditeiten.

 

(Neale) Ik denk niet dat de meeste mensen er ooit zo over na hebben gedacht.

 

Als de menselijke samenleving de God van morgen omhelst, zullen heel wat meer mensen er op deze manier over denken, net zoals Jack Reed heeft gedaan.

 

(Neale) Waarom? Hoe kan een nieuwe spiritualiteit ervoor zorgen dat we over een nieuw economisch model gaan nadenken?

 

Het nieuwe spirituele model zal verklaren dat 'jullie allen één zijn' en het zal zeggen: 'Er is genoeg.' Als jullie deze boodschappen ter harte nemen, beginnen jullie meteen manieren te bedenken om iedereen te behandelen zoals jullie behandeld willen worden, om iedereen alles te geven wat jullie willen ontvangen, en om iedereen te voorzien van de zaken waar jullie van willen worden voorzien.

En jullie zullen al snel begrijpen dat dit het gemakkelijkst kan worden gedaan door iedereen toegang tot en vruchtgebruik van dezelfde zaken te geven in plaats van de wereldeconomie in een eindeloze opwaartse spiraal door te laten groeien in een poging iedereen zijn eigen spulletjes te laten bezitten.

Een gevolg zal dan zijn dat er minder consumptiegoederen per hoofd van de wereldbevolking worden geproduceerd en dat heeft weer geweldige positieve implicaties voor jullie ecologie.

 

(Neale) Ik kan me voorstellen hoe dat komt. als er minder 'dingen' geproduceerd worden, worden in elk geval lucht en water minder vervuild en minder dingen op vuilnisbelten gestort. Als we van onze huidige 'wegwerpmaatschappij' omschakelen op een 'maximaal gebruik'-gemeenschap, waarin de mensen alle hulpmiddelen delen, zullen we zuiniger gaan omspringen met deze hulpmiddelen en ze veel verstandiger en rechtvaardiger gebruiken.

 

Precies, je hebt het begrepen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.

 

(Neale) De mensheid zal eindelijk in praktijk brengen wat acteur en milieu activist Dennis Waever de 'ecolonomie' noemt. Mijn vriend Dennis heeft deze term bedacht door de woorden 'ecologie' en 'economie' samen te voegen. Hij heeft vervolgens het Instituut voor Ecolonomie opgericht, dat de creatie van een duurzame toekomst wil ondersteunen door onze ecologie en economie samen te brengen in precies zo'n Totaalsystematische Benadering zoals de Nieuwe Spiritualiteit voorstaat, zoals U al zei.

 

Het idee van Dennis Weaver is uitstekend en het is een goed voorbeeld van het soort vooruitgerichte denken dat bij ware zieners bovenkomt.

Als de mensen toegang hebben tot en vruchtgebruik van de dingen die ze denken nodig te hebben, kunnen ze een heel gelukkig leven leiden. En uiteindelijk is dat waar welvaart op neerkomt.

 

(Neale) Dit herinnert me aan de vrijwillige eenvoudbeweging die Duane Elgin een aantal jaren geleden bijna eigenhandig is begonnen door middel van zijn boek met dezelfde titel. Het doet sterk denken aan de kern van de uitspraak: 'Leef eenvoudig, opdat anderen ook eenvoudig kunnen leven'.

 

Inderdaad.

 

(Neale) Oké dankzij de Nieuwe Spiritualiteit zal de mensheid dus overstappen van het 'ieder voor zich'-model op wat Reed het 'hoogste goed voor iedereen'-model noemt, vanuit de fundamentele gedachte dat we allemaal één zijn. Dit zal ervoor zorgen dat we op een volstrekt nieuwe grondslag zaken doen, namelijk niet om 'winst' te maken, maar om 'welvaart' te creëren; en het zal er ook voor zorgen dat we deze 'welvaart' herdefiniëren.

 

Ja, dit is wat de toekomst in zich heeft. Dit is wat zich in alle volwassen wordende samenlevingen voltrekt en jullie samenleving begint net volwassen te worden. Ze laat nog maar net haar adolescentie achter zich.

 

(Neale) En over de gehele linie hebben zich schitterende leraren en leiders aangediend, die ons verder hebben geholpen, zoals wijlen Robert Theobold die Reworking Succes schreef. Ik heb Robert goed gekend en beschouw hem als een buitengewoon verfijnd denker over de economie en haar sociale implicaties. Nog zo'n denker is rabbi Michael Lemer, die er al een tijdlang op aandringt dat we met zijn allen een nieuwe ''winst-en-verliesregeling' doorvoeren in ons zakenleven en in de wereld in het algemeen.  Zijn boek Spirit Matters is een Nieuwe Spiritualiteit, gerelateerd aan de handel.

Zijn er nog andere manieren waarop de Nieuwe Spiritualiteit de wereldeconomie zal beïnvloeden?

Zouden we hier even een overzicht kunnen krijgen?

 

In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal de economie transparant zijn.

 

(Neale) Net zoals ik transparantie in de politiek voorzag.

 

Ja. Er zulllen geen geheimen meer zijn, er zullen geen zaken onder de tafel worden geveegd, er zal geen 'creatieve boekhouding' worden bijgehouden. Iedereen zal alles over iedereen weten. Er zal geen reden - geen motief - voor geheimen zijn, aangezien jullie vanuit de eenheid handelen in alles wat jullie doen om echte welvaart te produceren dat wil zeggen een gelijkwaardige toegang voor iedereen tot aalles wat voor een goed leven wenselijk geacht wordt, en een grotere kans op geluk voor iedereen ten gevolge daarvan.

Als de doelstelling van de economie op deze wijze is aangepast, en de definitie van welvaart aldus is veranderd, zal het idee dat je economische gegevens voor anderen achterhoudt teneinde daar zelf economisch voordeel van te hebben, op iedereen overkomen als primitief, kinderlijk en totaal ongepast.

 

(Neale) In Een nieuw gesprek met God hebt U het over het vermelden van twee bedragen op elk prijskaartje - 'Onze kostprijs/Uw prijs' - zodat de consumenten bij aankoop van een product precies weten wat de winstmarge van het bedrijf is. U noemde ook het idee om alle werknemers maandelijks een bedrijfsrapport te sturen waarin tot de laatste cent de salarissen en bonussen van alle werknemers staan aangegeven.

 

Ja, en dat is onder meer wat Ik bedoel als Ik zeg dat het zakenleven en de economie transparanter zullen worden. Kennis is macht en de God van morgen zal constant stimuleren dat de macht wordt overgedragen van een exclusieve minderheid op de meerderheid. Ik heb dit al eerder gezegd, en jullie zullen dit thema in elke serieuze discussie over de Nieuwe Spiritualiteit blijven tegenkomen.

In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal de economie weer meer lokaal zijn.

Dit is een uitbreiding van het thema dat net is aangeroerd. De effectiefste manier om de economische macht over te dragen van de exclusieve minderheid op de meerderheid is decentralisatie.

 

(Neale) In plaats van een economie te creëren, worden er overal allemaal 'kleine economietjes' gecreëerd.

 

Precies.

 

(Neale) Jack Reed geeft aan dat we in de toekomst wellicht het ontstaan van autonome gemeenschappen te zien krijgen, waarin de meeste - zo niet alle - behoeftes en verlangens van degenen die daar leven worden vervuld door degenen die daar leven. Nieuwe energiebronnen - zoals wind- en zonne-energie - zullen het overbodig maken om de gemeenschap te verlaten voor het vinden van energiebronnen. Aangezien er minder grond in beslag wordt genomen door fabrieksterreinen (de productie valt immers enorm terug binnen het economische model van Werderzijdse Toegang, Vruchtgebruik en Samenwerking), is er binnen elke gemeenschap weer meer land beschikbaar voor de verbouw van voedingsgewassen. We hoeven ons fruit niet helemaal uit Californië en onze boontjes niet helemaal uit Venezuela in te vliegen.

De aanpassing van de lokale wetten kan de grootschalige verbouw van hennep mogelijk maken. Hennep kan immers op honderden manieren worden gebruikt. Het kan dienen als vervanging voor de pulpproducten, die nu door het omhakken van bomen worden verkregen, als ongekend sterk touw of canvas, of als textiel voor allerlei soorten kleding. Lokale munteenheden en ruilmiddelsystemen die uitsluitend voor transacties binnen een bepaalde gemeenschap worden gebruikt, zullen miljoenen mensen grotendeels 'buiten het economische netwerk' houden.

 

De specifieke strategieën waarmee de mensheid de economieën in de toekomst tot een bepaalde plaats beperkt zal houden, zullen talrijk en gevarieerd zijn. Je hebt echter in zoverre gelijk dat mensen onmiddellijke veel meer controle over hun eigen leven krijgen zodra ze voor hun overleving (eten, drinken, kleding, onderdak, energie) niet meer afhankelijk zijn van een of andere verre bron. Dit brengt op zijn beurt altijd een grotere vrijheid en een hogere levenskwaliteit mee.

De boodschap van de Nieuwe Spiritualiteit is dat elke Behoefte een Illusie is. Het idee dat Behoeftigheid bestaat, gecombineerd met jullie consumptiecultuur, die mensen opzadelt met een 'Groter - Beter - Meer'-mentaliteit, heeft er meer dan enige andere gedachte voor gezorgd dat jullie mensen aan de leiband blijven lopen van producenten, ondernemingen, politici, energieleveranciers en anderen die vinden dat zij de enigen zijn die jullie kunnen voorzien van de dingen die jullie nodig hebben om gelukkig te zijn.

De God van morgen zegt dat jullie niets nodig hebben en Hij moedigt jullie aan om dit te ervaren; als jullie Hem omarmen, zal alles veranderen.

 

(Neale) Ik herinner me wat U eerder zei, namelijk dat de grootste zwakheid van de mensheid haar afhankelijkheid is.

 

Dat is correct. De Nieuwe Spiritualiteit zal ervoor zorgen dat er een groter gevoel van onafhankelijkheid ontstaat. Individuen zullen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven op zich nemen en hetzelfde zullen de groepen mensen doen die zich verenigen in dienst van het algemeen belang. En er zijn nog enkele economische effecten die de Nieuwe Spiritualiteit zal creëren. In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zullen welvaart en alle natuurlijke rijkdommen evenredig verdeeld zijn en zal elke vorm van onterende armoede zijn uitgebannen.

Vervlogen zullen de dagen zijn dat een miniem percentage van de wereldbevolking het grootste deel van alle financiële middelen en natuurlijke hulpbronnen op aarde in zijn bezit heeft.

In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal worden erkend dat ieder mens recht heeft op de meest elementaire levensbenodigheden om te overleven.

De samenleving kan veel leed, ellende en hulpeloosheid elimineren met behulp van economische instrumenten zoals een gegarandeerd minimuminkomen, betaalbare basishuisvesting, toegang tot preventieve geneesmiddelen, opleidingsmogelijkheden naar iemands intellectuele vermogen en onafhankelijk van zijn of haar financiële middelen, een werkelijk gelijkwaardige werkgelegenheid en gelijke mogelijkheden om vooruit te komen.

Deze en andere remedies zijn vandaag de dag al beschikbaar. Als jullie in de toekomst de God van morgen hebben omhelsd, kunnen jullie ze niet meer negeren. De mensheid zal dan niet langer haar op winst en overleving gerichte mentaliteit hoeven vol te houden die haar economische activiteiten al millennia karakteriseert.

In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal worden erkend dat de natuurlijke hulpbronnen aan iedereen toebehoren.

Iedereen zou het absurd vinden als een natie of een individu het eigendom van of de zeggenschap over de natuurlijke hulpbronnen van de planeet opeist op grond van de toevallige ligging of vindplaats. Kostbare hulpbronnen zoals bomen (die tenslotte de wereld van zuurstof voorzien), mineralen, aardolie en water zullen als het Algemene Bezit van de hele mensheid worden beschouwd, te gebruiken door de hele mensheid, ten gunste van de hele mensheid.

 

(Neale) Waar het uiteindelijk op neer lijkt te komen, is dat de Nieuwe Spiritualiteit ons in de toekomst uit de ratrace zal bevrijden.

 

Ja, dat is een aardige kenschetsing, een goede samenvatting.

 

(Neale) Uitstekend, want het probleem met de ratrace is dat ook de winnaar nog steeds een rat is.

 

Een fragment uit hoofdstuk 20 van 'De God van Morgen'.