God en al het Leven is ÉÉN

  • Beschrijving

Auteur: Neale Donald Walsch.Vertaling door: Sander Viergever.


Burgeroorlogen, etnische conflicten, religieus extremisme, oorlogen om landjepik en oorlogen en conflicten voor het vechten om hulpbronnen....

Zal het ooit stoppen? Kan het ooit stoppen? Is het simpelweg de natuur van het menselijk ras om constant in conflict te leven? Zijn we als wezens simpelweg incapabel om in harmonie naast elkaar te leven?

Wat is het antwoord op dit alles? Is er een antwoord?

Ja. Maar we kunnen het niet zien als we weigeren te kijken naar de bron van alles dat fout gaat.

De grootste moeilijkheid vandaag de dag in de wereld is dat we doorgaan te pogen onze problemen op te lossen op niveau - uitgezonderd het niveau waarop het probleem zich bevindt.

We proberen eerst onze problemen op te lossen alsof het politieke problemen betreffen, omdat we gewend zijn om politieke druk uit te voeren op deze planeet om mensen dingen te laten doen die men niet wilt doen.

We voeren discussies, schrijven wetten, we voeren wetgeving in en nemen resoluties aan die in iedere plaatselijke, landelijke, regionale en wereldtaal opgesteld zijn, en we maken onszelf wijs dat we het probleem met woorden kunnen oplossen - maar het werkt niet. Welke korte-termijn oplossing we ook mogen creëren , ze verdampen vluchtig en de problemen verergeren. Ze verdwijnen niet.

Dus zeggen we, "Oké, dit zijn geen politieke problemen en ze kunnen niet opgelost worden door middel van politieke druk". Het gaat om economische problemen". En omdat we gewend zijn op deze planeet om economische druk uit te oefenen om mensen dingen te laten doen die ze niet willen doen, proberen we de problemen op te lossen alsof het economische problemen betreffen.

We geven ze geld, of houden juist geld van hen in (in de vorm van sancties), trachtend het probleem op te lossen met geld. Maar het werkt niet. Welke korte-termijn oplossing we ook mogen creëren, ze verdampen vluchtig, de problemen verergeren. Ze gaan niet weg.

En dus besluiten we, "Oké, dit zijn geen economische problemen, en ze kunnen niet opgelost worden door economische maatregelen. Het moeten militaire problemen zijn". En omdat we gewend zijn om militaire druk uit te oefenen op deze planeet om mensen dingen te laten doen die men niet wilt doen, proberen we de problemen op te lossen alsof het militaire problemen betreffen.

We schieten kogels op ze af en bombarderen ze, trachtend het probleem om te lossen met wapens. Maar het werkt niet. Welke korte termijn oplossing we ook mogen creëren, ze verdampen vluchtig, en de problemen verergeren. Ze gaan niet weg. En dus, na alle oplossingen uitgeprobeerd te hebben, verklaren we: "Dit zijn geen eenvoudige problemen. Niemand had verwacht dat ze in een dag opgelost zouden zijn. Dit gaat om een lang en zwaar proces. Veel levens zullen gelaten worden in bij het oplossen van dit conflict. Maar we gaan niet opgeven. We gaan dit probleem oplossen ook al kost het ons leven". En we zijn ons niet eens bewust van de ironie in deze verklaring.

Na gedurende tijd zullen zelfs primitieve wezens met een erg beperkt bewustzijn moe gestreden raken van de afslachtingen en het sterven van hun eigen zonen en dochters die zich in de gevechten bevinden en van hun eigen vrouwen en kinderen en oudere familie die zich in de vuurlinie bevinden. Daarom, na genoeg geweld zonder dat er een oplossing in zicht komt, zeggen ze dat het tijd is voor een wapenstilstand en houden ze vredesoverleg. En de cyclus begint opnieuw...

We zijn terug aan de onderhandelingstafel, en terug bij politiek als oplossing. En vredes overleggen omvatten vaak ook discussies over reparatie en herstel van de economie. Dus zijn we weer terug bij het geld als een oplossing. En als deze oplossingen falen te functioneren op de lange termijn, zijn we weer terug bij bommen.

Opnieuw, opnieuw en opnieuw heeft dit spel zich herhaald in de menselijke geschiedenis. Alleen de naam van de spelers zijn gewijzigd, maar het spel niet.

Alleen primitieve culturen en primitieve wezens doen dit. Ik weet dat jullie allemaal de definitie van krankzinnigheid hebben gehoord. Krankzinnigheid is hetzelfde opnieuw en opnieuw doen, en toch een ander resultaat verwachten.

Het lijkt alsof we onze gedragingen niet kunnen wijzigen, want we zijn er erg gewend aan geraakt om geforceerde oplossingen toe te passen in onze wereld.

Maar oplossingen die geforceerd zijn, zijn nooit oplossingen. Het is slechts uitstel van.

Ik weet dat je misschien al honderd keer de omschrijving van krankzinnigheid hebt gehoord nu. Krankzinnigheid is hetzelfde opnieuw en opnieuw doen, en toch een ander resultaat verwachten.

De grote tragedie tot grote tragie is dat de mensheid geen probleem heeft met eeuwig uitstel van problemen in plaats van oplossingen.

Alleen primitieve culturen en primitieve wezens doen dat. Hoogontwikkelde wezens zouden nooit hun grootste problemen tien-duizend-jaar uitstellen om deze op te kunnen lossen. Hier op deze planeet hebben we onszelf nog nooit echt geconfronteerd met het grootste probleem dat het menselijk ras treft. We weigeren ertoe. We doen net alsof we niet weten wat het is. En dus voeren we ons eindeloze dansje eromheen . En we gaan er mee door, eeuw na eeuw, om het grootste probleem van deze wereld op te lossen op ieder mogelijk niveau, behalve het niveau waarop het probleem zich bevindt.

Het probleem dat de mensheid vandaag treft is niet een politiek probleem. Het is niet een economisch probleem, en het is geen militair probleem. Het probleem waarmee de mens vandaag mee wordt geconfronteerd is een spiritueel probleem, en het kan alleen opgelost worden op spiritueel niveau.

Het probleem is gefundeerd in onze meest fundamentele overtuigingen over het leven, over elkaar, en over het ding dat we God noemen.

Simpel uitgelegd, het probleem in onze basis overtuigingen is dat we geloven in Afgescheidenheid. We geloven dat alle dingen afgescheiden zijn van andere dingen, dat alle mensen afgescheiden zijn van andere mensen, en dat alle mensen afgescheiden zijn van God.

Dit is, en dit is ons Cultureel Verhaal geweest, voor duizenden jaren. Het is een Verhaal van Afscheiding.

Onze mogelijkheid op de aarde vandaag is om gezamenlijk een geheel nieuw verhaal te scheppen over wie we zijn en hoe het ervoor staat met ons. En meest belangrijk, hoe het ons zal vergaan.

We moeten eindelijk gezamenlijk als één stem de waarheid omtrent ons wezen verklaren: Wij Zijn Allemaal Één. En met die verklaring als de fundering van ons Nieuwe Culturele Verhaal, kunnen we de Afscheiding Theologie achter ons laten.

De Theologie van Afscheiding is een theologie die erbij blijft dat wij 'hier' zijn, en God 'daarginds' is. Haar dogma vertelt ons dat God zich van ons afgescheiden heeft als straf voor onze zonden, en dat het nu onze taak is om terug te keren tot God, wat alleen mogelijk is als God het zal toestaan, wat God alleen zal doen als we God's bevelen opvolgen, God's wetten volgen, en God's wil zullen doen. Verkort, we moeten doen wat God wilt.

Deze Theologie van Afgescheidenheid is wat heeft geleid tot een Afscheiding Kosmologie (dat is het beschouwen van al het leven op deze planeet als afgescheiden van elkaar als basisprincipe) welke weer een Afscheiding Psychologie heeft geproduceerd (het leven beschouwen alsof alles van elkaar is afgescheiden), wat op zijn beurt weer een Afscheiding Sociologie heeft geproduceerd (dat is een socialisatie voeren die ons bemoedigd om te handelen alsof we als wezens afgescheiden zijn van elkaar, ieder nastrevend puur zijn eigen, slechts individuele belang), wat uiteindelijk een Afscheiding Pathologie heeft geproduceerd (dat is, pathologische gedrag die zelf-vernietiging, lijden, conflicten, geweld, en dood door onze eigen handen produceert).

Alleen als onze Afscheiding Theologie vervangen wordt door een Éénheid Theologie zal onze pathologie geheeld worden. We moeten ons bewust worden dat al het leven Één is. Dit is jou eerste stap en het is de mijne. Het is een beginpunt. Het is het begin van het einde van hoe het nu is. Het is een begin van een nieuwe schepping, of een nieuwe morgen. Het is het Nieuwe Verhaal van de Mensheid.

Éénheid is niet een karakteristiek van het leven, leven is een karakteristiek van Éénheid.

Leven is niet de uitdrukking van Éénheid zelf. God is de uitdrukking van het Leven Zelf. God en het Leven zijn Één. Jij bent een deel van het Leven. Jij staat en kan niet daarbuiten bestaan. Daarom ben je een deel van God. Het is een cirkel. Deze kan niet gebroken worden.

Wat heeft dit alles met jou te maken?

Welnu, als je overtuigd bent dat de mensheid haar Geschiedenis kan en moet veranderen, van een plaats van Verdeeldheid naar Éénheid, zal je doen wat je kunt om dat Nieuwe Verhaal van de Mens te realiseren.

Ten eerste kan je een solide toewijding aannemen vandaag om Éénheid in ieder moment te demonstreren, door de wijze hoe je in het leven staat.

Je kan ervoor kiezen om te demonstreren dat je Één bent met iedereen en alles, door de manier waarop je denkt en spreekt en handelt... nu deze dag.

Als je je bewust bent van wat je denkt, zegt en doet, dan zal je dat tonen in jou relaties met andere mensen... de andere persoon in je leven, de andere mensen in jouw familie en alle anderen op deze planeet.

Als je je wezenlijk bewust bent van wat je denkt, zegt en doet, dan zal dat bewustzijn zich vertalen in je interacties met mensen...dan zal je de andere persoon in je leven, de andere mensen in je familie, de andere mensen op deze planeet ervaren en beschouwen als deel van jezelf.

Nu kan je mogelijk zeggen, "Dat is allemaal erg mooi, maar welk verschil zal het maken? Het gaat de situatie vandaag de dag waar nu oorlog heerst niet veranderen." En daar zal je gelijk in hebben. Dat zal ook niet zo zijn. Maar beeld je eens in wat er zou gebeuren op de lange termijn als iedereen die dit leest vandaag besluit om op ieder specifiek moment te handelen alsof We Allemaal Één Zijn.

Ieder van jullie zal andere mensen beroeren voor het einde van de week. En zij zullen, op hun beurt, weer andere mensen beroeren. En die mensen zullen weer anderen beroeren.

Denk je dat dit niets betekent? Ik zal je zeggen, dit is hoe de wereld werkt.

Dit is hoe de politiek werkt. Dit is hoe samenlevingen functioneren. Dit is hoe religies functioneren.

Je hebt meer kracht dan je je bewust bent. Als je begint om op een andere wijze in het leven te gaan staan, dan zou de wereld morgen kunnen beginnen te veranderen.

Het lezen van deze online boodschappen zou een sneeuwbal effect kunnen veroorzaken. Ja, dat zou kunnen. Geloof het of niet.

En dan is er bidden. Dit, alsook, is zoals je weet... erg krachtig. En dus kan je iedere dag bidden dat de wereld tot bedaren komt, dat al deze krankzinnigheid stopt, en zie... en leef.... de waarheid van jou wezen.

En je kunt helpen andere mensen bewust te worden. Lichtmeditatie evenementen organiseren in jouw gemeenschap, je kunt een eigen website oprichten waarin je opschrijft hoe jij je weg naar Innerlijke Vrede hebt gevonden zodat anderen dat inspireert. Je kunt - zoals sommigen al doen brieven schrijven aan politiek leiders, blogschrijver worden op internet, sociale media gebruiken om je boodschap te verspreiden, vrede-gespreksgroepen oprichten... Ook kan je de Gesprekken met God boeken of andere boeken die een Nieuwe Boodschap van Eenheid omvatten.

En het boek Storm voor de Stilte (Walsch) suggereert specifieke krachtige acties en oefeningen aan die jij nu kunt uitvoeren om het Culturele Verhaal van onze Mensen te kunnen veranderen. Daarnaast kun je 10 bekenden uit je omgeving dit boek cadeau geven.

Dus er is iets wat je kunt doen - aan je leven, en aan de wereld. Omstandigheden hoeven niet te zijn zoals ze onvermijdelijk lijken te zijn.... Wordt jij ook een demonstratie van Onze Éénheid?Dit artikel is mogelijk gemaakt door Gesprekken met God Stichting. U mag dit artikel, mits ongewijzigd, delen en verspreiden.