Twee zielen ontmoeten elkander niet per toeval

  • Beschrijving
In het nieuwe culturele verhaal van de mensheid dat zich nu afspeelt op de Aarde als een gevolg van het omarmen van een Nieuwe Spiritualiteit door onze soort, doet zich geheel nieuwe stelsel van geloofsopvattingen zich voltrekken - met als gevolg veranderingen die betrekking hebben op zekere ervaringen binnen hun fysieke leven. Het huwelijk bijvoorbeeld.

In de dagen van de Oude Spiritualiteit is veel mensen verteld dat God's verlangen voor het huwelijk een altijddurende verbintenis betreft tussen een man en een vrouw, in goede en slechte tijden, als hulpmiddel tot voortplanting en het behouden van een samenleving opgebouwd uit vooral familie-eenheden, hetgeen Gods agenda voor de mens dient.

Een resultaat van deze leer is dat binnen de meeste religieuze stromingen het beëindigen van een huwelijk op grond van welke reden dan ook, met inbegrip van geestelijke of lichamelijke mishandeling, diep ontmoedigd wordt; en één grote religie verteld haar volgers dat zij nooit mogen scheiden, nooit mogen hertrouwen in de kerk nog haar sacrament zullen ontvangen als zij echtbreken, en nimmer mogen trouwen met een persoon die gescheiden is.

Op veel plaatsen en binnen veel culturen zijn de huwelijkse wetten een mandaat geweest van religie, vervolgens burgerlijke wetgeving geworden, om zo het gedrag van de huwelijkse partners in te perken - en deze beperkingen gelden levenslang. De belangrijkste van deze beperkingen is 'trouw'. Partners binnen een huwelijk moeten trouw aan elkaar blijven. Dat houdt in dat ze geen seksuele ervaringen met iemand anders mogen hebben gedurende de rest van hun leven - niet omwille van persoonlijke toewijding of heilig verbond, maar als gevolg van burgerlijke wetgeving.

Dit zou niet verassent moeten zijn omdat, zoals zojuist is gezegd, beperkingen tegen vele soorten van prive seksuele activiteiten ingesteld zijn binnen de algehele cultuur door religies. Volgens hun is het Gods verlangen dat mensen geen seksuele activiteiten voeren buiten het huwelijk om, of met iemand voorafgaand aan een huwelijk, en daarom zullen enigen besluiten dan maar te nimmer te trouwen gedurende hun leven.

Dit zal verwacht worden en mensen is verteld dat het breken van deze taboe kan leiden tot straffen, van God en van de sociale omgeving. Als een gevolg treden veel jonge mensen in de hele wereld op jonge leeftijd het huwelijk in, terwijl ze nog helemaal niet klaar zijn om een dergelijke toewijding aan te gaan - nog voldoende gerijpt zijn om de verantwoordelijkheden te dragen die het met zich mee brengt, maar die niet langer het verbod op seksuele ervaringen willen dragen.

Het idee van de man als het superieure ras, afkomstig van het concept dat God een man zou zijn, heeft een grote impact op vele huwelijkse scenario's. In vele stromingen is het huwelijk beschouwd als een vorm van bezittingschap en dienaarschap, met de vrouw als het object van bezit - waarvoor betaald is via de bruidsschat - en de man als de persoon die gediend wordt. Zelfs in stromingen die minder extreme ideeën erop na houdt, wordt de vrouw verwacht om 'gehoorzaam' te zijn aan haar man, en hem te dienen op alle denkbare manieren. De man is 'het hoofd van het gezin'.

Dit is wat veel mensen denken dat God's verlangen is.

In de tijden van de Nieuwe Spiritualiteit welke nu aandient, zullen mensen begrijpen dat het huwelijk een spiritueel instrument is, een heilig middel, dat door evoluerende wezens wordt gebruikt om de agenda van hun ziel uit te voeren en om dat deel van hun reis te voltooien dat wederkerigheid inhoudt met een specifiek iemand ten behoeve van de groei en het continu herscheppen van het Zelf.

Ze zullen ook begrijpen dat alle menselijke relaties gewijde plekken zijn, dat intieme relaties met een levenspartner uiterst belangrijk zijn en een grote impact hebben en dat het huwelijk een contract van buitengewone betekenis en gewicht is.

Mensen zullen zich ervan bewust zijn dat geen twee zielen elkaar per toeval ontmoeten, maar dat elke ontmoeting een bedoeling heeft en beladen is met geschenken. Ze zijn zich ervan bewust dat elke samensmelting van harten en elk partnerschap van zielen, hoe lang of hoe kort dit ook duurt, het voltrekken van een mystieke overeenkomst is. Het is een uitnodiging van God om je bewustzijn, begrip en expressie van de Goddelijke Essentie van het Zijn te ervaren en uit te breiden.

Mensen zullen zich ervan bewust zijn dat geen twee zielen elkaar per toeval ontmoeten, maar dat elke ontmoeting een bedoeling heeft en beladen is met geschenken. Ze zijn zich ervan bewust dat elke samensmelting van harten en elk partnerschap van zielen, hoe lang of hoe kort dit ook duurt, het voltrekken van een mystieke overeenkomst is - Gods uitnodiging tot ervaring en om in het bewustzijn, weten, begripsvermogen en uitdrukking te groeien naar de Goddelijke Essentie van je Wezen.

Een van de gevolgen van deze nieuwe leer is dat mensen het huwelijk niet als een kans zien om zichzelf aan te vullen of om 'iets wat ze missen' aan hun leven toe te voegen. Ze zullen het huwelijk zien als een kans om te vieren dat er niets ontbreekt, dat ze heel, compleet en perfect zijn zoals ze zijn. Ze zullen het huwelijk zien als een mogelijkheid om zich in deze ervaring te ontwikkelen en te groeien door middel van het wonderbaarlijke wonder van een verbonden relatie.

Mensen zullen nooit meer een huwelijk aangaan of een huwelijk in stand houden vanwege de zekerheid die het biedt. Ze zullen begrijpen dat het geen zekerheid biedt om te bezitten of bezeten te worden. Of om te eisen en te verwachten, of zelfs maar te hopen dat een ander je geeft wat je denkt in het leven nodig te hebben. Maar ze zullen een huwelijk aangaan in de wetenschap dat alles wat ze wensen in het leven... alle liefde, passie, wijsheid, inzicht, macht, kennis, begrip, verzorging, medeleven en kracht... in hen aanwezig is.

Mensen zullen het huwelijk zien als een echt heilige verbintenis, een verbintenis tussen twee mensen die van elkaar houden en die net zo lang duurt als beiden ervoor kiezen verbonden te zijn. Mensen zullen begrijpen dat het succes van een huwelijk gemeten wordt in wat er is gegeven en ontvangen, begrepen en herinnerd, gedeeld en geheeld en welke groei er zich heeft plaats gevonden.

En ten slotte zullen mensen begrijpen dat het in een huwelijk draait om teamwork. Het is het teamwork van twee zielen die een heilige team hebben samengesteld om het heilige werk te doen van het leven zelf. Dit houdt de groei en het uitdrukken van goddelijkheid in door middel van de ervaring van samenwerking. Diegenen die een waarlijk heilige verbintenis hebben, zullen weten dat dit een verbintenis is tussen drie deelnemers; dat hun team bestaat uit henzelf en God en dat dit het enige team is dat er bestaat.