De mensheid herzien door Neale Donald Walsch

 

Vertaling: Marian van Leeuwen. 

 

De mensheid herzien

 

door Neale Donald Walsch

WE BEGINNEN MET EEN HYPOTHESE:

De wereld is niet zoals we zouden willen.

Het leven op onze planeet is niet zoals we zouden willen dat het is.

Als die hypothese fout is, hoeven we nergens meer over te discussiëren. We krijgen precies wat we willen. Aan de andere kant, als deze veronderstelling juist is, gaan we door met een vraag:

Hoe is het mogelijk dat zeven miljoen menselijke wezens allemaal hetzelfde wensen (vrede, veiligheid, kansen, voorspoed, geluk en liefde) en dat ze collectief niet in staat zijn dit te realiseren…zelfs niet na duizenden jaren proberen?

Als die vraag geen afdoend en verhelderend antwoord oplevert, moeten we onvermijdelijk tot de conclusie komen:

Er is iets wat we niet helemaal begrijpen over het leven, zouden we het wel begrijpen dan zou alles veranderen.

Zo is het in feite. Het verklaart waarom het leven op aarde is zoals het is en blijft zoals het is. Maar vandaag de dag is er iets nieuws. We begrijpen nu wel, wat we eerder niet begrepen. Of nauwkeuriger gezegd, wat we al eerder intuïtief wisten en instinctief tot uitdrukking brachten op het niveau van elk van onze individuele cellen, beginnen we nu verstandelijk te begrijpen en doelbewust uit te drukken op niveau van ons Hele Zijn. We begrijpen: We Zijn Allemaal Eén. We begrijpen nu dat zoals de miljoenen individuele cellen deel van ons lichaam zijn, wij de cellen zijn in het Lichaam van God.

Dit begrip verandert in feite alles. Het brengt, wat ik zou willen noemen, de Revisie van de Mensheid voort.

Het woord “revisie” herbergt een interessante betekenis. Een revisie is niet een uiteenvallen, of versnippering, of onttakeling; het woordenboek definieert het woord als “een grondig onderzoek van een machine of een systeem waarbij reparaties worden gedaan of veranderingen worden aangebracht als dat nodig blijkt.”

Uitdagingen en verliezen

Dit fenomeen zal in elk aspect ( is daar in feite al mee bezig) van ons leven doordringen: onze regering en politiek, onze economie en financiële stabiliteit, onze handel en industrie, onze sociale gebruiken en netwerken, onze opvoedingssystemen en manieren van aanpak, onze religies en geloofssystemen, onze gewoontes, gebruiken en tradities – in feite, ons hele Culturele Verhaal. Maar het zou sinds onze verschijning op deze planeet wel eens het grootste gebeuren kunnen zijn dat onze soort overkomt.

De komende jaren en sommige van de beproevingen die we al hebben gezien, kunnen onze planeet naar een nieuw en geweldig niveau tillen, wanneer het proces is voltooid. Ja, er zijn en zullen nog uitdagingen en verliezen komen. En het is juist en terecht om de zielen te eren, die hebben geleden en gestorven zijn, opdat onze soort haar evolutie kan voortzetten. Toch is dit niet het Einde der Tijden. Eerder het tegenover gestelde. Zoals mijn dierbare vriendin ( en een van de grootste futurologen en visionairs van onze beschaving) Barbara Marx Hubbard stelt, het is niet onze dood, maar onze geboorte: de herrijzenis van de mensheid in een kosmische gemeenschap van op elkaar betrokken wezens. Alles wat daaraan vooraf ging, was, in haar woorden, onze zwangerschap.

Nieuw cultureel verhaal

De vraag is nu, wat zal er van ons worden? Wanneer we echt nog maar net zijn geboren, waar zullen we dan naar toe groeien? Ja…wel, dat zal van ons afhangen. Ik heb er een hekel aan om het zo recht voor zijn raap te zeggen, maar de toekomst ligt in onze eigen handen. Het hangt af van wat wij met zijn allen zullen beslissen over morgen. Ik zou graag een paar suggesties willen doen, als we toch bezig zijn een Nieuw Cultureel Verhaal van de mensheid te creëren.

Maar wacht, laten we een stapje terug doen. Een Nieuw Cultureel Verhaal Creeëren? Ja. Laat me dat uitleggen.

Even na de gebeurtenissen van 9/11, vroeg ik God in tranen, hoe zulke dingen toch konden gebeuren – en wat kon verhinderen dat de menselijke soort in herhaling zou vervallen met zulk gedrag.

Ik moet even uitleggen, dat ik God al een hele tijd zulke vragen stel. Sinds half 1992, toen ik in een moment van diepe persoonlijke frustratie God aanriep, een boze brief schreef op een notitieblok – en antwoorden begon te krijgen op alle vragen die ik had.

Er werd een film van gemaakt. Het verhaal is al vaak verteld in de media, toen er een boek uitkwam over mijn ervaring, Een ongewoon Gesprek met God genaamd.

( Sommige mensen hebben mogelijk moeite met dit hele idee, vooral omdat ze denken dat God al tweeduizend jaar geleden is gestopt met de mensheid te praten. Als God al doorging met communiceren dan was dat alleen met heilige mensen, medicijnvrouwen, of met iemand die al dertig jaar of meer aan het mediteren was, of met iemand die twintig jaar goed is geweest, of zo’n tien jaar half fatsoenlijk( en ik val in geen enkele categorie)

Wat ik echter heb geleerd is dat God met iedereen praat. Goed en slecht. Heilige en schurk. En zeker met ons die daar tussenin zitten. We noemen het gewoon anders. “Vrouwelijke intuïtie.” “Serendipiteit.” Een “moment van inspiratie.” Een ”briljant idee.” Een “geniale inval.” “Blind toeval.” Een“Verlichtingsmoment.” En zo gaan we maar eindeloos door met het verzinnen van etiketten om iets heel eenvoudigs te beschrijven: een verbinding met ons Hogere Zelf. Deze is op haar beurt afgestemd op een wijsheid van eeuwen via haar connectie met het Goddelijke.

In antwoord op mijn vraag na 9/11 was God heel duidelijk in haar bewoordingen. Hij zei dat we het Culturele Verhaal van de mensheid moesten herschrijven.

Dat is het verhaal, dat we onszelf vertellen over onszelf. Het is ons begrip van wat het betekent menselijk te zijn. Het is ons idee, onze fundamentele aanname over wie en wat we zijn, waarom we hier zijn, en hoe we het beste de doelen van onze beschaving kunnen bereiken. Dat alles, zei God, moet nauwkeurig en onbevreesd bestudeerd worden. Het meeste is niet accuraat.

Verder groeien

Dat is niet onze schuld, zei God. We wisten het niet en konden niet beter weten. Nu weten we dat echter wel. En nu moeten we handelen om uit te voeren wat we weten, zodat onze soort niet alleen geboren wordt, maar ook kan groeien en volwassen worden om haar plaats in het Universum in te nemen.

We moeten het verhaal over Wie We Zijn en Waarom We Hier Zijn op zo’n manier herschrijven, dat wat wij onze kinderen vertellen en wat zij hun kinderen vertellen, leidt tot een radicaal ander leven dan dat van ons, een leven zoals dat bedoeld was.

Als we in 2012 en daarna serieus beginnen aan dit proces van het grootscheeps herschrijven en samen schrijven, vraag ik me af, of we het eens kunnen worden over een paar algemene thema’s. Hier zijn de mijne. Hoe sporen ze met die van jou? Wat mij betreft, hoop ik dat ons nieuwe verhaal op zo’n manier zal worden geschreven dat het volgende eruit komt:

  1. Eindelijk acceptatie dat de ware identiteit van alle mensen een aspect en een individuatie van het Goddelijke is.
  2. Meer en meer mensen, uiteindelijk miljoenen, die de waarheid dat alle leven en de mensheid Eén is, omarmen.
  3. Begrip voor waarom we hier op aarde zijn; helderheid over de agenda van de ziel.
  4. Een einde aan verwerpelijke armoede, hongerdood en aan de massa exploitatie van mensen en hulpbronnen op aarde door degenen, die economische en/of politieke macht hebben.
  5. Een einde aan de systematische vernietiging van het milieu van de planeet.
  6. Een einde aan de overheersing in onze cultuur van een economisch systeem dat geworteld is in competitie in plaats van samenwerking en in de voortdurende vraag naar economische groei.
  7. Een einde aan het eindeloze gevecht voor Beter/Groter/Meer.
  8. Een einde aan alle discriminatie, die mensen achterstelt – of het nu is in huisvesting, op de werkplek… of in bed.
  9. Ten slotte dat het voor alle mensen op gelijke wijze en op echt gelijke wijze, mogelijk is de hoogste uitdrukking van het Zelf te bereiken.

Dit is de nieuwe wereld zoals ik die zie – waarvoor we nu de kans krijgen om te creëren, is me door God verteld. En dit is de snelste manier om die zaken waar te maken: Stap in je Ware Identiteit.

Spiritueel in fysieke vorm

We zijn niet simpelweg een geavanceerde, chemische uitdrukkingsvorm van fysiek leven. We zijn een spirituele uitdrukking in fysieke vorm. We zijn inderdaad Eén met God. We zijn Goddelijkheid, die zich uitdrukt.

Wat we niet hebben begrepen (wanneer we het wel zouden begrijpen, zou dat alles veranderen) is dat we steeds het verkeerde hebben nagejaagd! We hebben steeds geprobeerd vrede, welvaart, gelegenheid, geluk en liefde voor onszelf na te streven, in plaats van ervan te streven van deze aspecten de Bron; de Gever te zijn. Tot nu toe hebben we de blik op het verkeerde doel gericht – waardoor we het nooit hebben bereikt.

Onze hoogste dromen, die we hier boven opsomden, zullen worden gerealiseerd, wanneer we ons zelf-realiseren. Dit zal gebeuren wanneer we zover zijn dat we weten Wie We Werkelijk Zijn. Het kennen, het uitdrukken en het ervaren van ons hoogste zelf zou voor ons het meest heilzaam zijn om na te streven. En nu weten we dit eindelijk. Dus, het ligt in het veranderen van waar we naar op zoek zijn wat de Revisie van de Mensheid voortbrengt.

Als we dit doel tot zelf-realisatie zoeken, zal alles waar we zo serieus naar verlangd en zo onsuccesvol mee geworsteld hebben, zich automatisch beginnen te manifesteren in ons leven – zelfs al voor we het doel hebben bereikt en zelfs als we nog maar net beginnen in de juiste richting.

Dit is de grote belofte: We hoeven er niet “te zijn” we hoeven alleen “op weg te zijn.” Of zoals het veel welsprekender door iemand anders is gezegd: “Zoek eerst het Rijk Gods en al het overige zal U worden toegeworpen.”

Ik weet dat je in staat bent dit bewustzijn te accepteren. Het feit dat je dit soort tekst aan het lezen bent, vertelt me dat. Laten we samen ons Nieuwe Tijdperk inluiden.

Neale Donald Walsch is een hedendaagse spirituele boodschapper. Zijn boeken zijn in zeven-en-dertig talen vertaald. Ze hebben het leven van miljoenen mensen over de hele wereld geraakt. Hij is auteur van 27 boeken, waarvan er zeven op de bestsellerslijst van de New York Times hebben gestaan. Een van zijn laatste boeken Wanneer Alles Verandert, Verander Dan Alles is een combinatie van hedendaagse psychologie en eigentijdse spiritualiteit. Het biedt een weg naar vrede in een turbulente tijd. Een ander nog recenter boek is 'Storm voor de Stilte' ( The Storm Before the Calm) Daarin wordt de in gang zijnde Revisie van de Mensheid heel specifiek beschreven. Het heeft geleid tot de website www.TheGlobalConversation.com is een Internet platform om samen te werken op planetair niveau aan een Nieuw Cultureel Verhaal voor onze soort met als co-auteurs alle mensen van iedere levenswandel en elke natie op Aarde.