Gesprekken met God
!
*Omslag van het boek kan afwijken

Gesprekken met God 1-9 | Een ongewoon gesprek met God

'mijn vragen en Zijn antwoorden over het leven op aarde' 

Na een flink aantal tegenslagen schreef Neale Donald Walsch in 1992 ontevreden en boos een brief aan God. Tot zijn verbijstering kreeg hij antwoord. In dit eerste boek van de 9-delige kosmologie beschrijft hij zijn gesprekken met God.

Dit boek behandelt de meeste, zo niet alle vragen die wij ooit hebben gesteld over leven en liefde, over doel en functie daarvan, mensen en relaties, goed en kwaad, schuld en zonde, vergeving en verlossing, het pad naar God en de weg naar de hel..... alles. Het bespreekt zonder omwegen seks, macht, geld, kinderen, huwelijk, scheiding, leven, werk, gezondheid, hiernamaals, het verleden.... Het onderzoekt oorlog en vrede, kennis en onwetendheid, geven en nemen, vreugde en zorgen. Het kijkt naar het concrete en abstracte, het zichtbare en het onzichtbare, de waarheid en de onwaarheid.   

 

Een ongewoon gesprek met God heeft de harten van miljoenen aangeraakt. Velen geven aan dat zij hun leven op positieve wijze getransformeerd hebben na het lezen van 'Een ongewoon gesprek met God'. 

 

God verklaart hoe het Fysieke Leven bedoelt is, dat we voor onszelf mogen denken, dat we niets moeten en omvat vooral een heldere uitleg hoe Wij mensen Schepper van ons leven kunnen zijn. Het boek wordt al in vele kerken behandeld als theologie.

 

Huil, voel blijdschap, word weer kind, durf te voelen, bemin - voel je vrij, vier en gewaarword je Goddelijkheid, verheug je Eenheid met Alles en laat nooit meer los!

  

>>Recensie 

>>Boekfragment  

Gesprekken met God 2-9 | Een Nieuw Gesprek met God

'Mijn vragen en Zijn antwoorden over geopolitiek en maatschappij'

Dit is een buitengewoon document. 

Het is een boodschap van God en God stelt daarin een sociale, seksuele, opvoedkundige, politieke, economische en theologische revolutie voor op deze planeet zoals we die nog nooit hebben gezien en ons nauwelijks kunnen voorstellen.

Dat voorstel wordt gedaan binnen de context van onze eigen specifieke verlangens als bewoners van deze planeet. We hebben gezegd ervoor te kiezen een beter leven voor iedereen te creëren, ons bewustzijn te verhogen, een nieuwere wereld te zoeken. God zal ons niet veroordelen, wat we ook kiezen, maar als we hiervoor kiezen dan is Hij bereid ons de weg te wijzen. Zij zal ons echter nooit dwingen die suggesties aan te nemen. Nu niet, nooit niet.

Ik vind de woorden van dit boek tegelijkertijd fascinerend, verontrustend, uitdagend, aanmoedigend. Ze zijn fascinerend in de zin dat zij mij de adem benemen door hun doel en reikwijdte. Ze zijn verontrustend in die zin dat zij mijzelf - en de menselijke soort - aan mij laten zien op een manier die alles op losse schroeven zet. Zij vormen een uitdaging in die zin dat zij mijn moed op de proef stellen zoals nog niemand of iets ooit eerder heeft gedaan. De moed om beter te zijn, de moed om groter te zijn dan ik was, de moed om de Bron te zijn van een wereld waarin woede, bekrompenheid, jaloezie, seksuele stoornissen, economische onrechtvaardigheid, opvoedkundige onzin, sociale ongelijkheid en politieke misleiding, valse argumenten en machtsspelletjes nooit meer deel uitmaken van de menselijke ervaring. Ze zijn aanmoedigend in de zin dat zij hoop bieden dat dit alles mogelijk is.

Kunnen wij werkelijk zo'n wereld opbouwen? God zegt ja, en alles wat ervoor nodig is, is er echt voor te kiezen dit te doen. Wie het boek "Een ongewoon gesprek met God" lees verandert zijn leven. Wie dit boek leest, verandert de samenleving.

 

>>Recensie

>>Boekfragment  

9021586622

Gesprekken met God 3-9 | Derde gesprek met God

'Kosmische wijsheid'

In het derde gesprek met God lezen we over de universele vragen van de mensheid. Het gaat over de dood en het leven na de dood, wat is het heelal over wat er nog meer is in het universum. Hij geeft aan dat het leven geen strijd is. Ook over huwelijk en opvoeding vindt je hier soms nieuwe, maar altijd inspirerende inzichten.  

>>Recensie

>>Boekfragment  

Gesprekken met God 4-9 | Vriendschap met God

'Een boek over Vriendschap'

Het boek beschrijft de zeven stappen naar God. Als je deze stappen welbewust zou zetten, zou je vrienden worden met iedereen die je tegenkomt. Een innige vriendschap tussen mens en God is mogelijk en niemand is daarvan in principe uitgesloten.

 

>>Recensie

>>Boekfragment  

Gesprekken met God 5-9 | Een Met God

'wordt weer één met de Schepper'

De Tien Illusies van Mensen zijn: er bestaat Behoeftigheid, er bestaat Mislukking, er bestaat Verdeeldheid, er bestaat Ontoereikendheid, er bestaan Vereisten, er bestaat Oordeel, er bestaat Veroordeling, er bestaat Voorwaardelijkheid, er bestaat Superioriteit, er bestaat Onwetendheid.

Als je wordt geconfronteerd met een Illusie en dan gelooft dat het om een illusie gaat, dan zul je haar als een illusie zien, ook al lijkt ze nog zo reëel. Je zult dan in staat zijn de Illusie te gebruiken op de manier zoals zij was bedoeld, namelijk als hulpmiddel om de Ultieme Realiteit te ervaren.

Om een voorbeeld te geven waarin onze cultuur verstrikt is geraakt in de Tien Illusies is deze onze economie komt voort uit de twee Illusies Ontoereikendheid en Verdeeldheid. Het idee dat er 'niet genoeg' is van wat de mensen nodig hebben om gelukkig te zijn en het idee dat de mensen van elkaar afgescheiden zijn, vormen samen de basis van ons economische model'.    

 

>>Recensie

>>Boekfragment 

de nieuwe openbaringen

Gesprekken met God 6-9 | De nieuwe openbaringen

'Elimineer terreur en onderdrukking in de naam van God' 

In deze dialoog met God worden negen nieuwe openbaringen aan de mensheid gegeven. Deze negen nieuwe openbaringen zijn bedoeld om te onderzoeken in je hart en te overdenken als je serieus de mogelijkheid wilt overwegen of je bestaande geloofsovertuigingen nog werkzaam zijn. Ze zijn een middel om je ideeën over God en het Leven te toetsen en als je Waarheid in hen vindt, kun je je overtuiging veranderen.

 

1. God heeft altijd op een rechtstreekse manier gecommuniceerd met mensen. God heeft vanaf het begin der tijden met mensen en door mensen gecommuniceerd. God communiceert vandaag de dag nog steeds rechtstreeks met mensen.
2. Ieder mens is bijzonder, net zo speciaal als elk ander mens dat ooit heeft geleefd, nu leeft of ooit zal leven. Wij zijn allemaal boodschappers van God, iedereen. Je draagt de boodschap van God en van het Leven elke dag met je mee. Elk uur. Elk moment. 
3. De ene weg naar God is niet beter of directer dan de andere weg naar God. Geen enkele godsdienst is de ‘ware’ godsdienst; er zijn geen ‘uitverkoren’ mensen en geen enkele profeet is de ‘ware’ profeet.
4. God heeft niets nodig. Hij heeft niets van mensen nodig om gelukkig te zijn. God is het Geluk zelf. Daarom heeft God niets of niemand in het universum nodig om gelukkig te zijn.
5. God is niet een enkelvoudig, afgescheiden superwezen dat ergens in het universum of daarbuiten bestaat. Hij heeft niet dezelfde emotionele behoeften als menselijke wezens op deze planeet en God heeft ook geen last van de emotionele verwarring waar mensen zo vaak last van hebben.
6. Alles wat bestaat is Eenheid. Er bestaat slechts Eén Ding en alles dat bestaat maakt deel uit van Het Ene Ding dat slechts bestaat.
7. Goed en slecht bestaan niet. Er is alleen wat werkt en wat niet werkt, gegeven wat het is dat je probeert te bereiken.
8. Je bent niet je lichaam, maar je wezen is oneindig en grenzeloos.
9. Je kunt niet sterven en je zult nooit tot eeuwige verdoemenis veroordeeld worden.

 

>>Recensie

>>Boekfragment

Gesprekken met God 7-9 | De God van morgen

'Onze grootste spirituele uitdaging'

De God van Morgen is geen nieuwe God, maar meer een nieuwe, uitgebreidere versie van God. God is van niets gescheiden, bevindt zich in al het Leven. Het universum is als het ware een molecuul van God's Lichaam. De God van Morgen is niet een enkelvoudig Superwezen, maar is het wonderlijke proces Leven genoemd. De auteur laat zien hoe wij nu tegen God aankijken en hoe wij de God van Morgen eigenlijk moeten bekijken.

 

Aan bod komen onder andere de negen grote verschillen tussen de God van Gisteren en de God van Morgen:

1. De God van morgen verlangt niet dat er in haar geloofd wordt.

2. De God van morgen heeft geen geslacht, maat, vorm, kleur of enig ander kenmerk van enig individueel levend wezen.

3. De God van morgen praat voortdurend met iedereen.

4. De God van morgen is van niets afgescheiden, is overal tegenwoordig, het Al in Alles, de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Totaalsom van Alles wat ooit geweest is, nu is en ooit zal zijn.

5. De God van morgen is niet een uitzonderlijk Opperwezen, maar het buitengewone proces dat het Leven genoemd wordt.

6. De God van morgen is altijd in verandering.

7. De God van morgen heeft niets nodig.

8. De God van morgen vraagt niet om gediend te worden, maar is de Dienaar van alles wat Leeft.

9. De God van morgen is onvoorwaardelijk liefdevol, oordeelt niet, veroordeelt niet en straft niet. 

 

>>Recensie

>>Boekfragment

Gesprekken met God 8-9 | Wat God wil

'Een ontkombaar antwoord op de belangrijkste vraag van de mensheid'

 

Dit boek, van de auteur van de fenomenale New York Times bestseller: Gesprekken met God, is gevaarlijk. Waarom? Omdat het de meest belangrijke vraag onderzoekt die je jezelf ooit zou kunnen stellen - het antwoord op de vraag is verbijsterend en revolutionair. Het antwoord is zo theologisch revolutionair en spiritueel krachtig dat het de wereld kan veranderen. Indien omarmd, zal het zeker je leven veranderen.

Er bestaan mensen en instituten in de wereld, die graag vasthouden aan hun macht en plaats, die liever niet hebben dat deze veranderingen zouden plaatsvinden. Zij zouden liever hebben dat je dit boek laat liggen.

 

>>Recensie

>>Boekfragment 

Gesprekken met God 9-9 | Thuis Bij God

'Een wonderbaarlijk teken van liefde in een laatste gesprek met God'

Thuis bij God gaat over de ultieme vragen van de mens: Wat is sterven? Wat kunnen we verwachten na de dood? Wat gebeurt er precies als we doodgaan? Wanneer we weten wat sterven is, kunnen we dan gemakkelijker leven én sterven? Op al deze vragen en veel, veel meer geeft God antwoord aan Neale.

 

>>Recensie

>>Boekfragment