Welkom door Sander Viergever

Gesprekken met God coaching, welkom door Sander

Laat ik mezelf even voorstellen, ik ben Sander Viergever, fervent lezer van de Gesprekken met God boeken. Jarenlang heb ik met een vriendin van me een Gesprekken met God studiegroep begeleidt, hierbij deden we o.a. samen werkboek oefeningen bij Een ongewoon Gesprek met God. Deze bijeenkomsten hielpen mij gevuld te zijn met geluk, betekenis, kracht op mijn spirituele pad.

De processen in deze groep hebben mij erg geholpen de boodschappen uit GmG beter te begrijpen, waardoor ik de materie uit GmG nu meer heb kunnen integreren in mijn dagelijkse leven. Dit wens ik jou ook toe.

Daarom heb ik Gesprekken met God coaching opgezet. Lezers uit het hele land hebben mij afgelopen jaren opgebeld, om hun verhaal met mij te delen, om in gesprek te zijn met mij over hun moeite, om persoonlijk bij mij op gesprek te komen om steun te krijgen, nadat zij mijn website hadden bezocht.

Sommigen van hen waren opgegroeid met het idee van schuld en zonde, hen heb ik, voor zover ik ervaren heb, naar hun tevredenheid geholpen met het doen verdwijnen van hun angst voor hoe zij zijn en wat zij doen niet slecht of dan wel verwerpelijk was. Ik heb hen op emotionele wijze geholpen weer zich goed over hun eigen Zelf te doen voelen. Ik heb er allemaal veel dankbaarheid en kaartjes van hen voor mogen terug ontvangen.

Mijn wonderbaarlijkste boodschap aan jullie is dat jullie het niet alleen hoeven te doen, jullie zijn niet alleen, God is met je heb ik persoonlijk ondervonden.

God stuurt en begeleidt ons op ieder moment, ja soms kan het zijn dat ik me alleen waan en voelt het alsof ik het zelf moet uitzoeken, maar laat dit moment ook perfect zijn.

God stuurt mij middels mijn gedachten, ingevingen, gevoelens, beelden, ja het is soms net of ik heel de dag praat met God. Ik kan wel zeggen dat dankzij de Gesprekken met God boeken mijn hele leven een gesprek met God geworden.

God stuurt me de gehele tijd. Soms duurt het voor mij langer om de boodschappen volledig te begrijpen en te worden Wie Ik Werkelijk Ben. Maar ik voel me niet langer alleen, ik voel me gesteund. En dat de gehele tijd. Dit wens ik jou ook toe en daarom heb ik Gesprekken met God coaching opgericht.

Ook heb ik lezingen gegeven samen Geoffrey (HappyZenHeart) over de Gesprekken met God boeken, zelden heb ik me zo van betekenis voor anderen gevoeld, dan tijdens het geven van deze lezingen. Ik ben Geoffrey dan ook dankbaar voor onze samenwerking en dierbare herinneringen.

Wat ik geleerd heb van Gesprekken met God is dat omwille wijsheid te vergaren het van belang is anderen te voorzien van wijsheid.

Laten we samen de slotconclusie trekken dat ons leven niet bedoeld is als test om te kijken of we goed genoeg zijn om bij God thuis te mogen komen, maar laten we besluiten dat de slotconclusie van Gesprekken met God is, dat ons leven een demonstratie is van een ervaring van eenheid met alles en iedereen. Laten we besluiten dat ons Fysieke Leven ten doelstelling heeft dat God Zichzelf door ons kan ervaren, opdat wij mensen allen kleine stukjes licht en liefde van God zijn, en dat God Zich ervaart, verheugt, verwondert door de expressie van ons, en dat doet Hij.

Ik hoop dan ook vanuit mijn hart dat jij je goed, prettig, gelukkig met je eigen Zelf voelt, dat je van jezelf zult houden, met alles wat je doet, hebt en bent. Misschien kan je niet altijd van jezelf houden vanwege wat je hebt gedaan, maar ik heb ook die weg bewandeld. Het is mogelijk van jezelf te houden, de last te doen elimineren die je met je mee draagt, als je durft te verklaren dat je niet meer bent wie je was, dat je oprecht openlijk durft te verklaren wie je was - niet meer een levendige demonstratie is van Wie Jij Nu Verkiest te Zijn

Lief mens ik wens je toe dat je je nooit meer schaamt voor jezelf, dat je werkelijk durft te gaan zijn Wie Je Bent, dat je werkelijk durft vrij te Zijn... Mijn wens voor jou lief mens is dat jij met jou Heldere Licht zult schijnen; anderen zult verlichten en vreugde zult bieden door slechts en enkel de presentie van Jouw Wezen in de gezamenlijke ruimte.

Laten we vandaag beslissen dat het leven, dat jouw leven er niet om draait om te voldoen aan de verwachtingen van anderen, maar dat jouw leven een ware demonstratie van Goddelijkheid zal zijn. Laten we vandaag samen beslissen dat we er, iedere dag, ieder moment voor zullen kiezen de Bron te zijn voor wat je zelf wenst te ervaren. Laten we samen besluiten anderen te geven wat we zelf zouden wensen te ontvangen. Want Gesprekken met God vertelt ons dat wat we zelf willen ervaren anderen moeten geven, opdat wij kunnen ontvangen en ervaren. Wat het is dat je dan ook wilt in de wereld, Wees het, Wees degene die als eerste begint, wees het, geef het, werkelijk vanuit je hart. Laten we daarom vandaag gezamenlijk besluiten de Bron te zijn voortaan, van dat wat we willen ervaren in ons leven.

Het is niet in de daden van een ander, maar in jouw reactie waarin jij verlossing zult vinden. Het is waarachtig mogelijk en van belang ieder moment liefdevol te zijn.

Oordeel daarom niet, kijk niet naar anderen, maar wees slechts het Licht dat jij werkelijk Bent. Veroordeel niet, maar wees een licht in de duisternis, opdat je de anderen emotionele verlichting, genezing zult schenken. Hoe voelt deze opdracht voor jou?

Het is mijn streven mijn leven een demonstratie te doen laten zijn de Bron te zijn. Voorheen draaide mijn leven om krijgen, om ontvangen, om steeds meer zekerheid te verzamelen. Nu ligt mijn zekerheid erin dat ik eeuwig leef, niet zal sterven, niets verplicht ben om te doen. Dagelijks faal ik in mijn taak De Bron te zijn, maar ik evolueer ervaar ik naar steeds grotere besef van betekenis, voltooiing, liefde, zorgeloosheid, eenheid, en dat is ook mijn wens voor jou.

Middels deze website helpen wij jou en anderen de boodschappen uit GmG te doen kunnen integreren in jullie praktische dag-tot-dag levens.

Warme groet,

Sander Viergever