!
!
Donaties

Door een donatie te doen steunt u de activiteiten van Gesprekken met God.nl. Ook helpt u hiermee de boodschappen uit Gesprekken met God Kosmologie op diepdringende wijze verder te doen verspreiden door het collectieve bewustzijn in ons land.

Donatie begunstigde (ten name van): S. Viergever 

IBAN: NL35 INGB 0006 8256 68