!
!
Missie, visie, filosofie

 

Missie

Onze missie is de Nieuwe Spiritualiteit uit Gesprekken met God Kosmologie te doen helpen verspreiden door het collectieve bewustzijn van onze maatschappij. Dit zodat het Oude Culturele Verhaal aangevuld wordt met het Nieuwe Culturele Verhaal van de Mensheid. Wij doen dit door gratis activiteiten te organiseren, promotionele activiteiten te verrichten ter verspreiding van de Gesprekken met God boeken en door lezers van de Nieuwe Spiritualiteit te helpen zich met elkaar te verbinden.

 

Filosofie

- -