!
!
Missie, visie, filosofie

 

Missie

Mensen bewustwording, zelfinzicht en hoop geven. Mensen helpen om te durven gaan geloven in dromen, wonderen van het Goddelijke, en hen bewust te maken van hun grote Goddelijke Kracht, waarover zo mooi in de Gesprekken met God boeken is verteld. We hoeven het niet alleen te doen, er is God die ons bijstaat en wij hoeven slechts in Zijn Pad - oftewel Ons Goddelijke Pad - te wandelen.. Het is de bewustzijnsverschuiving van de kleine zelf naar het grotere Zelf.

 

Filosofie

Zijn we werkelijk onderdeel van iets Groters? Is het niet nodig eenzaam te zijn en te hoeven concurreren en strijd te moeten leveren tegen de buitenwereld? Is het werkelijk zo dat wie we eigenlijk Liefde, Overvloed, Genezend-vermogen, Harmonie, Begripsvermogen, Warmte en zo veel meer zijn en dat we niet tegen de gevaarlijke hongerige buitenwereld we ons hoeven af te sluiten en ons tegen moeten beschermen, maar dat we eigenlijk slechts bovengenoemde aspecten als  Liefde, Overvloed, Compassie, Harmonie, Genezing, Begripsvermogen, Hulpvaardigheid waarachtig zijn en we dit slechts hoeven te zijn zodat we als een Lichtkaarsje in de duisternis deze verwarrende wereld waarin veel lijden is genezing en liefde kunnen schenken opdat de hele wereld ooit een en al liefde en vreugde zal zijn? Dit is geen vraag, het is onze overtuiging!

 

Visie

Alle religies, overheden, spirituele stromingen voegen toe aan het Eenheidsbewustwording op onze planeet, echter uitgesloten daarvan zijn organen die geweld of verwarring verkondigen. Alle religies zijn intrinsiek gelijkwaardig, alle religies hebben een kern van waarheid in zich. De boodschap van alle grote religies is dat God liefde is.