Ervaring van 'wij zijn allemaal Één' begint bij een nieuwe vorm van communicatie

De theologie uit Gesprekken met God vertelt ons dat het nieuwe evangelie luidt 'Onze manier is niet beter, zij is slechts een andere manier'. Dit evangelie kan toegepast worden op alle domeinen binnen het Fysieke Rijk, namelijk binnen onze kerken (religie), onze economie, onze politiek... en ga zo maar door.

Wat God ons allemaal graag wil vertellen is dat elk geloof het Enige Ware Geloof is voor diegene die dit geldt. Dat is omdat 'zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren'... tja puur geloof geeft zichzelf kracht en schept de resultaten waar het om vraagt. Dit is hoe het leven werkt, dit is de Kosmologie van Gesprekken met God. Dus wanneer je gelooft dat als je de leer volgt van de profeet Mohammed, geprezen is zijn heilige naam, dit zal leiden naar het paradijs, dan zal dat zo zijn. Wanneer je gelooft dat het accepteren van Jezus als je Redder je een eeuwigdurend leven verschaft, dan zal dat zo zijn.., hoera! Wanneer je gelooft dat als je een voorbeeld neemt aan het gedrag van Boeddha, dit je vrede zal brengen, dan zal dat zo zijn. Wat je ook gelooft, zo zal je ervaring zijn.

 

Ik geloofde een tijd lang in de 'strenge straffende God'... vervolgens deden er zich gebeurtenissen voor in mijn leven die ik toen absoluut toekende als straffen van God... wat later geheel zelfverzonnen bleek te zijn door mij. Een tijd lang geloofde ik dat specifieke zaken zondig waren, en voelde ik me vervolgens slecht nadat ik bezig was geweest met deze zaken.  Ook deze zogenaamde zondes waren zelfingebeeld en waren uiteindelijk illusies. Ik wil maar even aangeven, geloofsovertuigingen zijn ontzettend sterk, wat je gelooft gebeurt ook het is eigenlijk net als de 'self fulling prophecy' theorie. - Sander Viergever

 

Afijn wat ik dus wil zeggen is dat er meerdere wegen naar God of naar de top zijn. Hoe fijn zou het zijn als binnen onze Nederlandse politiek onze fractieleiders hun partij ideeën niet meer beter vinden dan de ideeën van andere partijen... Hoe fundamenteel zou het religieuze domein veranderen als we voortaan andersdenkenden in hun waardigheid zouden laten ? God is één met Ons, dus is er wel een manier om bij God te komen als we alreeds een Essentie van God omvatten en demonstreren..

Gesprekken met God zegt dat alle wegen leiden naar dezelfde bestemming. In feite zegt Gesprekken met God dat er geen weg is die niet leidt naar wat we het Koninkrijk van God noemen, omdat je nergens anders heen kunt. We zijn er al, alleen dit niet te weten kan lijden, angst, verdeeldheid en wanhoop veroorzaken, zie dit terug in de huidige stand van zaken op onze planeet.

 

!

Hieronder volgen suggesties voor het toepassen van communicatie die aansluit bij het 'Wij zijn allemaal één' kernconept uit Gesprekken met God , als je deze punten toepast zal de kwaliteit van jouw relaties met anderen als een pijl omhoog schieten.

 

  • Wanneer je een gelovig persoon bent, besluit dan dat je vanaf vandaag (als je dat al niet hebt gedaan) nooit meer tegen iemand anders zegt dat jouw geloof de enige manier is om in de hemel te komen, of dat elke persoon op deze aarde die niet jouw geloof aanhangt naar de hel gaat. Gebruik de liefde van God en niet de angst voor God als motivatie om anderen aan te moedigen eens beter naar jouw geloof te kijken als hun mogelijke spirituele thuis.
  • Wanneer je diep betrokken bent in de politiek, besluit dan dat je de politieke standpunten en ideeën van anderen zult respecteren. Heet ze welkom in je discussies. Verwar emotie niet met passie. Het is een ding om gepassioneerd te zijn over je standpunt, maar het is iets anders om daar helemaal emotioneel (bijvoorbeeld kwaad) over te worden. Wanneer je woede in je voelt opborreleen, wanneer je merkt dat je grove of kleinerende taal gaat gebruiken, doe dan een stapje terug en laat de gemoederen wat bedaren. Neem je verantwoordelijkheid voor het uit de hand laten lopen van het gesprek, verontschuldig je voor het vergroten van de negatieve energie en ga gewoon iets rustiger spreken. Dat kan wonderen doen.
  • Wanneer je het gevoel krijgt dat jou manier niet alleen een 'betere' manier is, maar de 'enige' manier om de dingen te zien en te doen, denk dan eens terug aan een tijd in je leven dat je het gevoel had dat je het enig juiste antwoord op iets had en het leven bewees dat dat niet helemaal klopte. Vraag je af of dat in dit geval ook zo kan zijn.
  • Kijk naar de standpunten van de andere persoon en zoek bewust naar iets - wat dan ook - van waarde in wat diegene gelooft. Kijk of jullie een punt van overeenkomst kunnen vinden, zelfs al is het maar een ieniemienie klein puntje, en ga vanaf dat punt verder met de discussie.
  • Denk aan de gewenste resultaten waar zowel jij als de anderen naar streven. Richt je op deze overeenstemmende doelen in plaats van op wegen of methodes om bepaalde resultaten te behalen. Vaak is het zo dat wanneer je ziet dat je dezelfde resultaten beoogt, je een wederzijds respect vindt. Hierdoor wordt het mogelijk dat je begint met het delen en creëren van gezamenlijke benaderingen om onenigheden en problemen op te lossen.
  • Een wonderlijke mededeling die ik fantastisch nuttig vond bij het vooruithelpen van wat een mogelijk conflictueus gesprek had kunnen zijn, is: 'Ik kan begrijpen dat je je zo voelt'. Dat betekent niet dat ik het eens ben met hoe je je voelt, maar het laat zien dat ik niet denk dat je totaal absurd of gek bent omdat je denkt zoals zoals je denkt. Het eert je achtergrond of levenservaring en het pad dat je vandaag hier bracht. Soms is het enige wat mensen nodig hebben om het ijs te breken het gevoel dat ze gehoord worden. Niet eens dat iemand het met ze eens is, maar alleen dat ze gewoon gehoord worden.
  • Wat betreft het eerste gedeelte van het Nieuwe Evangelie, begint met het in de praktijk toepassen van de trend tot eenheid met de ander door terug te denken aan een tijd waarin je hetzelfde voelde als de persoon tegenover je nu voelt. Zie de dingen niet alleen vanuit zijn standpunt, maar vanuit een tijd toen je misschien dezelfde of bijna dezelfde gevoelens had. Onthoud dat gevoelens geen standpunt zijn. Ze steunen een standpunt. Gevoelens van verraad bijvoorbeeld, of van woede. Gevoelens van eenzaamheid of van verkeerd begrepen worden. Dit zijn allemaal gevoelens die we allemaal weleens op een ander moment hadden. Probeer je te verplaatsen in de gevoelens van de ander, niet in zijn standpunt of specifieke woorden en dan zal de gewoonte van 'eenheid' een levenslange ervaring gaan worden.
  • Sta jezelf toe je eigen natuurlijke gevoel van eenheid met anderen - en, wat dat betreft, met andere vormen van het leven - te voelen en oefen dit elke dag. Kies twee andere mensen met wie je dagelijks of vaak contact hebt en kijk of je bepaalde gevoelens kunt identificeren die je bij hen hebt geobserveerd die jij ook op enig moment in je leven hebt ervaren.

 

Wil je meer artikelen ontvangen waarbij je praktische suggesties en opdrachten ontvangt om de Nieuwe Spiritualiteit direct vandaag toe te passen in jouw leven? Schrijf jezelf dan hier in als  abonnee voor het ontvangen van artikelen

>>home