Gesprekken met God en de Bijbel
De Bijbel is uiteraard een van de meest buitengewone boeken aller tijden. Maar houdt dat ook in dat ieder geschreven woord letterlijke waarheid is? Indien niet, wat is 'waar' en wat niet? En hoe kunnen we het zeker weten?  

==============================================================

Vraag: Beste Sander, help me alsjeblieft iets te begrijpen.... welk deel van de bijbel kan ik beschouwen als waarheid? Want sommige dingen die ik heb geleerd over God tijdens het lezen van Gesprekken met God boek deel 1 (wat op mijn pad kwam tijdens mijn zoektocht naar God) zijn tegenstrijdig met wat de Bijbel me vertelt. Ik zou graag willen weten hoe jij de Bijbel toepast, ik zou graag willen weten wat God jou verteld heeft, zou je me kunnen helpen? J.S.

Antwoord van Sander: Ik ben kerkelijk opgegroeid en heb de Bijbel bestudeerd. Hoewel ik nu Gesprekken met God veel lees, blijf ik me verbonden voelen met het Christendom en blijft de Bijbel een additionele inspiratiebron voor mij, beschouwende Zijn woord.  

Betekent dit nu dat we ieder woord dat we lezen in de Bijbel of Gesprekken met God als letterlijk 'waar' moeten beschouwen? Wel hoe ik daarmee omga is dat ik niets zomaar aanneem, en dat ik altijd mijn gevoel - het eigen Zelf - als hoogste autoriteit blijf beschouwen wat waar is voor mij. En dat ik geen autoriteit buiten mezelf als 'dat wat waar is voor mij' erken. Gesprekken met God vertelt ons dat hoe we over een iets voelen wij als onze eigen waarheid kunnen beschouwen, en dat woorden het meest verkeerd geïnterpreteerd worden en slechts staan voor geluiden of symbolen.. Uiteindelijk beschouw ik mezelf als 'De Heilige ervaring', en ga ik nu naar binnen om te voelen wat letterlijk waar is voor mij, vervolgens heb ik besloten in mijn leven dat wat mij een goed gevoel geeft, goed is voor mij. Ik ben niet meer bang om wat God vindt, want God heeft me door Zijn communicaties met mij telkens vertelt en duidelijk gemaakt dat Hij mij vrije wil heeft gegeven en Hij zelf het Geluk is en zodoende er niet om geeft wat ik doe. Ik ervaar geen behoeftige God. Dit is voor mij echt vrije wil... wel dat is hoe ik het ervaar. Uiteindelijk is liefde voor de ander hetgeen wat altijd het grootste geluk voor mezelf en dé ander oplevert, dus liefde is altijd de weg en die boodschap staat centraal in beide Heilige boeken.

Van de boodschappen uit GmG kan je zeggen dat sommige van deze boodschappen in tegenstrijd zijn met wat de Bijbel ons vertelt. Maar van de boodschappen uit GmG kan je ook zeggen dat ze alles weerspiegelen wat Jezus ons heeft onderwezen in de evangelie openbaringen, maar dat GmG slechts hierbij een esoterische dan wel spirituele aanvullende boodschap is op de eerder ontvangen Heilige boodschappen die we kunnen terugvinden in de Bijbel. Ziet u wij vertellen dat de boodschappen uit Gesprekken met God op verschillende wijzen tegen het licht gehouden kunt worden, alleen uzelf en niemand ander kan u vertellen wat het GmG materiaal met u doet.

Sommige boodschappen uit de bijbel zijn een blijvende inspiratie voor me, zoals: "Ik vraag u Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn." (Johannes 17:21), “Gij zijt het licht der wereld” (Matteüs 5:14) en "Maar ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten en bidt voor degenen die u geweld doen, en die u vervolgen" (Mattheüs 5:43), deze boodschappen voelen voor mij als 'waar' aan, niet als 'de waarheid' , maar dat ze waar zijn voor mij in de zin dat ik volgens deze boodschappen wil leven, niet voor God, maar om geluk te ervaren en de wereld Licht te laten zijn. 

Het is te veel werk om de bijbel passage voor passage of woord voor woord te toetsen. Zelfs theologen zijn het erover eens dat niet ieder woord of iedere citaat uit de bijbel 'accuraat' of ''volledig waarheid' is. Daarvoor zijn er immers te veel tegenstrijdige bijbel passages in de Bijbel te vinden, wel volgens mijn studie. We kunnen hier niet ieder woord gaan afwegen, maar laten we enkele bijbel passages doornemen en dan is het aan jou om te oordelen:

Het boek Deuteronomium vertelt dat als een man een vrouw trouwt en hij haar verdenkt geen maagd te zijn, en haar familie kan niet bewijzen dat ze maagd was voordat ze in dit huwelijk stapte "ze naar het vaderlijk huis gebracht moet worden en dat daar de mannen van haar stad haar tot de dood erop volgt moeten stenigen". Beschouw je dat als het ware Woord van God is J.S. ? De Bijbel vertelt ook dat, indien dit plaatsvind binnen een volwassen relatie, zowel de man als de vrouw naar de stadspoorten gebracht dienen te worden en daar gestenigd moeten worden tot de dood erop volgt. Voelt dit als het ware Woord van God J.S. voor jou ? 

En als ik verder lees in Deuteronomium lees ik als een man gewond of verminkt is aan zijn geslachtsdelen niet in de gemeente van God mag komen, zelfs zijn tiende nakomeling zal niet in de vergadering van God mogen komen. Als ik verder lees, lees ik dat Moabieten en Amonnieten helemaal nooit in het Huis van God zullen mogen komen. En als ik een ander hoofdstuk lees wordt het mij duidelijk dat vrouwen zich dienen te onderwerpen aan de man omdat de man het hoofd is van de vrouw, een vrouw lees ik, moet zich in alles onderwerpen aan de man. Ik vraag me af of dit dan ook geldt voor seksuele handelingen.

En dan heb ik ook nieuws voor vrouwen, want als twee mannen met elkaar vechten en de vrouw van één van deze twee mannen hen uit elkaar probeert te halen door de ander bij zijn geslachtsdeel te pakken, dan is het foute boel, de Bijbel vertelt dan dat het verplicht is om de vrouw te straffen door haar hand af te hakken. Wel dat voelt voor mij niet als een bijbel passage waarvan ik denk dat hij wederzijds respect, begrip voortbrengt in onze samenleving, ik kan het fout hebben maar voor mij voelt het zo. Het is inderdaad zo dat iedere vertaling van de bijbel de boodschap iets anders vertaald, maar de boodschap blijft hetzelfde.

En de bijbel levert ons ook wat gedachten op over die hun ouders niet gehoorzamen, het zijn waarschijnlijk geen ideeën die moeders hebben hebben, maar de bijbel zegt ons dat we deze kinderen zouden moeten doden. Het Heilige Geschrift vertelt ons dat zij gedood moeten worden. Volgens de Bijbel draagt God ons op hen te vermoorden.

Mijn advies beste J.S. is God te vragen God je te laten leiden en jou te laten zien welke bijbel passages waar voor jou zijn, Gods woord voor jou zijn. Gesprekken met God vertelt ons dat de Bijbel (en andere Heilige boeken) nog niet het complete Woord bevatte, en dat Gesprekken met God slechts een aanvulling op de bijbel is. Geen vervanging, maar een document waardoor de gehele theologie in een nieuw jasje gestopt wordt.

Mijn advies is om je te laten leiden door God als je de Bijbel leest, en de voor jou juiste bijbel passages zullen dan tot je komen en God zal jou de bedoeling van de tekst laten zien... als je heel goed luistert.

De Bijbel is niet bedoeld als geschiedenis boek, maar is bedoeld om mensen spirituele richting te geven, zodat mensen God zullen leren kennen en religies een onderwijzing kunnen brengen. Als dit niet zo is, dan zou in iedere toekomstige uitgave van de Bijbel voorin gemeld moeten worden 'dit boek is bedoeld als geschiedenis boek en is niet bedoeld zodat God ons spirituele richting kan bieden'.

Ieder persoon zal voor zichzelf moeten beoordelen wat 'waar' is, en 'wat' niet. De Bijbel is niet waar tot op het woord of in iedere bijbelpassage. Dit geldt overigens voor alle boeken, inclusief Gesprekken met God. Iedere openbaring is niet perfect gefilterd, sommige auteurs of koningen hebben uit eigen belang zinnen bijgedraait.

Toch is het de essentiële vaardigheid van iedere Christelijke theoloog om God's boodschap van een bijbelhoofdstuk of -boek accuraat te kunnen herleiden en deze aan ons mensen of gemeenteleden begrijpelijk te kunnen uitleggen. Het gaat er dan niet meer om om wat er in één of twee bijbelverzen gezegd is, maar in welke context ze door God aanvankelijk bedoeld zijn.

En zo werkt het ook met Gesprekken met God, deze openbaring is ook niet woord voor woord waar, soms behoeven ze in een grotere context of begrepen te worden om zo de betekenis ervan te kunnen begrijpen. Echter blijf ik erbij dat ik Gesprekken met God logischer vindt als de bijbel en voor mij meer aanvoelt als Waarheid-voor-mij. Maar misschien is de Bijbel jouw favoriete boek en dat begrijp ik ook helemaal. God inspireert ons met beide boeken, maar ook met ander Heilige Geschriften.

Als er lezers zijn die een andere betekenis ontlenen aan bovengenoemde bijbel fragmenten, schrijf ze hieronder dan op. Ik blijf erbij dat de Bijbel en Gesprekken met God prima naast elkaar gebruikt kunnen worden, en ik hoop dat het aantal (protestanse, vrijzinnige) kerkgemeentes die gespreks of leesavonden over Gesprekken met God boeken organiseren zich zullen blijven uitbreiden in Nederland, help jij ook mee? 

>>Bijdragen van Neale