Andere openbaringen

Sander Viergever heeft hieronder een aantal 20/21-eeuwse openbaringen uiteengezet die hij aanbeveelt.

!

Op weg naar een Nieuw Bewustzijn

 

Auteur:  Dirk van der Laan  

Vorm: papieren boek en cd

Jaar van uitgave: 2014

 

Soort openbaring: Tussen de auteur en een engel genaamd Michaël ontstaat een levendige dialoog dat de basis vormt voor deze openbaring.

>>Recensie door Gesprekken met God

>>Boekfragment, hoofdstuk 17

Waarheid

Auteur:  Adri Blonk

Vorm: papieren boek

Jaar van uitgave: 2015

 

Soort openbaring: De auteur vertelt dat hij de dringende behoefte kreeg om boodschappen die hij binnen kreeg, op papier te zetten. Het ene hoofdstuk openbaart God aan de mensheid, in een andere hoofdstukken om de beurt Jezus en Maria.

>>Recensie door Gesprekken met God

>>Boekfragment Waarheid

Een cursus in Wonderen

Auteur: Niet met zekerheid vastgesteld, maar op schrift gezet door Helen Schucman en William Thetford

Vorm: papieren boek

Jaar van uitgave: 1975

 

Soort openbaring: Helen Schucman, overleden in 1981, heeft altijd beweerd dat ze de tekst gedicteerd kreeg van een innerlijke stem, die zich niet heeft geïdentificeerd, maar die zij op basis van het dictaat duidde als Jezus.

>>Recensie door Gesprekken met God

>>Boekfragment Waarheid