!
!
neale01
Neale Donald Walsch

 

 

 

Welkom bericht door Neale Donald Walsch, auteur Gesprekken met God

 

 Er komt een tijd dat er niets overblijft dan God..

 

 

Het gebeurd meer dan eens in het leven van de meeste mensen. Het is het moment dat je je volkomen en totaal geïsoleerd voelt. Het is dat moment dat je voelt, niet dat niemand jou hoort, maar dat er niemand is om naar je te luisteren. Je bent helemaal alleen.

Er is niemand anders, zelfs als er iemand zich in de ruimte bevindt. Er is niets anders, zelfs als je door drukte wordt omringd.  Alleen jij bent er nog, zelfs als de wereld jou doet omringen. Misschien wel juist wanneer je wordt omringd door de wereld,  is er slechts jij. 

 

Ja, er komt een tijd dat alles wat overblijft God is. Niets anders doet ertoe. Niets anders heeft enige betekenis. Niets anders roept je, trekt tot jou aan, vraagt jouw aandacht - of is er zelfs waardig toe. 

 

Dit moment komt, zo heb ik ervaren, op het moment wanneer je niets hebt of alles hebt.

Dit moment vangt aan als al het overige weg van je genomen is en er niets overblijft, of wanneer alles je gegeven is en er niets meer is dat je jezelf zou kunnen wensen.

 

Als dit moment komt, is dat een grote opluchting. Het is een verlichting, een laten gaan. Echter voor velen van ons, blijft een klein deel van ons wezen een verlangen hebben naar dat ene ding dat zo velen van ons nimmer ervaren hebben: volledige acceptatie en onvoorwaardelijke liefde.

 

Iemand die van mij houdt zoals ik ben.

 

We zijn er niet in geslaagd dit te aanschouwen in elkaar. We dachten dat we het konden aantreffen in de ander, we hoopten dat we het zouden kunnen vinden in de ander, maar dat kunnen we niet. We kunnen het zelfs niet binnen onszelf vinden. En omdat we het niet binnen onszelf kunnen vinden, kunnen we het ook niet aan een ander geven-en dat is waarom we het daar niet kunnen aantreffen. Dat is omdat we niet kunnen vinden wat we nergens geplaatst hebben, en we hebben nergens complete acceptatie en onvoorwaardelijke liefde geplaatst. We kunnen zelfs niet in harmonie zijn met de weeromstandigheden, in hemelsnaam. We vinden telkens wel weer wat om over te klagen.  

 

En aldus zoeken we wat er niet is, want alles dat we zoeken in het leven moet er door ons zelf geplaatst zijn. Als we het niet geplaatst hebben, kunnen we het ook niet vinden. Wat we niet in het leven plaatsen, kunnen we ook niet vinden, dit is omdat wij de Enige Bron Zijn Die Is.

 

Als we geen vergeving kunnen ontvangen in ons leven, is dat omdat we het daar niet geplaatst hebben. Als we geen compassie kunnen vinden in ons leven, is dat omdat we het daar niet geplaatst hebben. Als we geen tolerantie kunnen vinden in ons leven, is dat omdat we het daar niet geplaatst hebben. Als we geen genade in ons leven kunnen vinden, is dat omdat we het daar niet geplaatst hebben. Als we geen vrede in ons leven kunnen vinden, is dat omdat we het daar niet geplaatst hebben. Als we geen acceptatie kunnen vinden in ons leven, is dat omdat we het daar niet geplaatst hebben. Als we geen liefde in ons leven kunnen aantreffen, is dat omdat we het daar niet geplaatst hebben.

 

Al deze zaken dienen we te geven aan het Leven. Eerst aan het eigen Zelf, dan in het leven van de ander. Hoewel, voor sommigen geldt het andersom. Ik wil zeggen voor de meeste mensen geldt het andersom. Voor de meesten onder ons, is het haast onmogelijk onszelf te schenken dat wat we het meest wensen te ontvangen: vergeving, compassie, tolerantie, genade, vrede en acceptatie.

 

De meeste van ons kunnen deze zaken niet aan het eigen Zelf geven want we weten te veel over onszelf. We geloven dat we deze zaken onwaardig zijn. We beelden ons in iets anders te zijn dan wie we werkelijk zijn. We kunnen niet de Goddelijkheid herkennen die Goddelijkheid Haarzelf  in ons heeft geplaatst. We zijn niet in staat de Perfectie binnen onze imperfectie te zien.  

 

Omdat we niet in staat zijn deze dingen te zien in onszelf, kunnen we niet dat geven wat we het liefst zouden willen ontvangen.  Echter, omdat we niet volledig blind zijn om te herkennen wat goed en waardevol is in de wereld, zijn we vaak in staat deze zaken te erkennen in anderen. We zien vaak Goddelijkheid in anderen. We zien vaak Onschuld in anderen. We zien vaak zelfs Perfectie in de imperfectie van anderen. En aldus zijn we in staat anderen vergeving, compassie, tolerantie, genade, vrede, acceptatie en liefde te geven.  We kunnen, maar de vraag is, zullen we?

 

Te vaak doen we dat niet. Vanwege onze wonden zijn we niet in staat de wonden van anderen te genezen. We onthouden onze wereld de dingen die onze wereld het meest nodig heeft. We onthouden onze wereld vergeving, compassie, tolerantie, genade, vrede, acceptatie en liefde. En wanneer we deze zaken de wereld onthouden, onthouden wij ze aan onszelf - dat is omdat wat we niet in de wereld geplaatst hebben, kunnen we niet ontvangen van de wereld.  Nogmaals, laat de Gouden Regel herhaald worden:

 

Wat we niet in de wereld hebben geplaatst,

 

Kunnen we niet ontvangen van de wereld. 

 

Er komt een moment dat we ons realiseren dat wij de Enige Bron Zijn Die Is.  Niemand gaat aan ons of aan de wereld geven wat wij falen aan de wereld te geven, en aldus aan onszelf.  Niet voor heel lang. 

 

Het eerste waar we dit kunnen aantreffen is in relaties. Wat we falen of onwillig zijn te geven aan de ander, zullen we niet ontvangen van de ander. Niet voor heel lang. Als we geen vergeving, compassie, tolerantie, genade, vrede, acceptatie en liefde kunnen geven aan de andere persoon in de ruimte, kunnen we niet verwachten dat deze persoon in de ruimte deze dingen aan ons zal geven. Dat is omdat zij enkel te geven hebben wat wij hen gegeven hebben.

 

We wanen ons binnen een relatie dat de ander persoon heeft wat wij niet hebben, en derhalve, zij dat ons kunnen geven. Dit is de grote illusie. Dit is een grote vergissing. Dit is de grote misvatting. En dit is waarom zo veel relaties mislukken. We beelden ons in dat de ander ons vergeving, compassie, tolerantie, genade, vrede, acceptatie en liefde zal gaan geven. We beelden ons in dat de ander ons gaat geven wat wij niet aan hen kunnen geven, en wat we zelfs niet in staat zijn onszelf te geven. En als gevolg worden we boos op de ander. En dan volgt boosheid op het eigen zelf. En dan...

 

...doen we ons realiseren dat er niets overblijft dan God. We richten ons vervolgens tot God. Alstublieft God verschaf mij vergeving, compassie, tolerantie, genade, vrede, acceptatie en liefde. Alstublieft schenk het mij opdat ik anderen zal geven.  

 

De wereld verschuift zich snel naar dit kantelpunt toe. We zijn tot het begrip aan het komen dat God de Enige en Originele Bron is. Alles dat we behoeven te begrijpen is daarnaast ook, te weten dat er geen scheiding is tussen God en ons. Als we dit begrijpen, als we deze basale waarheid kunnen aannemen, zullen we onszelf doen veranderen en onze relaties en de wereld.

 

Tot die tijd zullen we niet. En we wachten tot het moment dat we ons realiseren... dat er niets dan God overblijft. Hopelijk zullen we daar arriveren voordat we het laten gebeuren.. op de meest brute wijzen: door al het andere te vernietigen totdat er niets overblijft. Door onze relatie te vernietigen tot er niets over is. Door onze wereld te vernietigen tot er niets over is. Door onszelf te vernietigen tot er niets over blijft. 

 

Gesprekken met God bevat een opmerkelijke uitspraak. Het is iets dat ik nooit heb vergeten. God zei "Het is niet nodig om door de hel te gaan, om in de hemel te komen". Ik nodig ons allen uit dit te herinneren vandaag. Ik nodig ons allen uit een nieuwe verklaring over onszelf en het leven te omarmen: niet dat slechts God zal overblijven, maar dat er niets dan God is.

  

Als we God erkennen in ieder ander persoon en in ieder ander ding, dan zullen we onze illusies laten vallen, we zullen niet meer in de val trappen van onze kinderlijke geloofsovertuigingen, en we zullen alles en een ieder behandelen alsof het, hij of zij Goddelijk is. En als je denkt dat dit niet je leven en de wereld zal doen veranderen, denk opnieuw.


 

Over Neale Donald Walsch 

Neale Donald Walsch is een hedendaagse spirituele boodschapper wiens woorden de wereld blijven beroeren op krachtige wijzen. Met een vroege interesse in religie en een sterke verbinding met spiritualiteit, besteedde Neale het overgrote deel van zijn leven om een professionele carrière op te zetten, telkens zoekende blijvend naar zingeving totdat hij zijn nu beroemde gesprekken met God ging ervaren. De Gesprekken met God serie boeken die voort is gekomen uit deze dialoog is vertaald in 37 talen, beroeren de harten van miljoenen en inspireren belangrijke veranderingen in persoonlijke van-dag-tot-dag levens.

Neale heeft 29 boeken geschreven over spiritutaliteit, telkens vanuit praktische toepasbaarheid voor in het alledaagse leven. Titels Met God boeken serie: Gesprekken met God boek I-III, Vriendschap met God, Één met God, De Nieuwe openbaringen, De God van Morgen, Wat God wil, Thuis bij God. Zeven van deze boeken kregen een notering in de New York Times Bestseller List in de Amerika, GMG-Boek 1 prijkte langer dan twee-en-half jaar op deze lijst.  Zijn meest recente boeken zijn Storm voor de Stilte (201), Het Enige Dat Ertoe Doet (2012), Wat God Zei (2013) en GOD'S MESSAGE TO THE WORLD: You've God Me All Wrong (2014), nog niet vertaald in het Nederlands

Gesprekken met God heeft God hergedefinieerd en heeft een verschuiving van spirituele paradigma's over de gehele wereld doen laten plaatsvinden. In Nederland zijn de stichtingen VLOW, Millenium-Visie, Team van de Mensheid, Kleurboekjes voor het Leven voor kinderen, Gesprekken met God St. allen opgezet dankzij verkregen inspiraties van lezers van de Met God boeken.

Dankzij het grote aantal reactie-brieven op zijn werken, heeft Neale verschillende internationaal uitstrekkende projecten opgezet, waaronder ook CWG Foundation,  CWG for Parents, Humanity’s Team, CWG Helping Outreach, en The Global Conversation -- allen toegankelijk via de 'hub' website www.CWGPortal.com, en allen toegewijd om de wereld te bewegen van geweld naar vrede, van verwarring naar begrip, en van angst naar liefde.

Neale's inzet hebben hem geleid naar de treden van de Macchu Picchu in Peru tot aan de treden van de Jinjo's van Japan, van het Rode Plein in Moskou naar het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad naar het Tiananmen-plein in China. Overal waar hij is geweest -- van Zuid-Afrika naar Noorwegen, van Kroatië naar Nederland, van de straten van Zürich tot de straten van Seoel -- Neale heeft telkens een hartsverlangen ervaren van mensen naar een nieuwe manier van leven, vredig en in harmonie, en hij heeft getracht de mensen een nieuw begrip te brengen over het leven, en over God - die ons zou toestaan dat te ervaren.

Neale leeft in het zuiden van de Amerikaanse staat Oregon, waar hij samen leeft met zijn vrouw Em Claire, een van Amerika's nieuwste poëtische stemmen (www.emclaire.com). Ze reizen samen de wereld door om tot publieken te spreken en zo de boodschappen van Gesprekken met God documenten te kunnen delen, alsook de helende boodschappen te kunnen brengen welke besloten liggen in Em's poëzie.